Nyheter

Statsråd Hoksrød møtte bønder i Indre Østfold

Presisjonslandbruk, klimasmarte løsninger, fylkets verdiskaping og rovdyrpolitikk sto på dagsordenen da Østfold Bondelag i dag tok imot landbruks- og matminister Bård Hoksrud da han besøkte Indre Østfold, som etter 2020 vil bli landets største jordbrukskommune.

Eierskiftekurs - noe for deg ?

Det arrangeres Eierskiftekurs 19. - 20. januar 2019 på Skjetten, og det er noen plasser ledige for interesserte fra Østfold. Vi ønsker å bidra til gode eiendomsoverdragelser i landbruket, og dette er for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gårdsoverdragelse. Vi har arrangert eierskiftekurs i mange år, og kurs med Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen er svært populære.

Tørketilskuddet utbetales 14. november

Ekstrabetalingen av tilskudd som ble framforhandlet mellom jordbruket og staten etter sommerens tørkesommer blir snart utbetalt.

Fortsatt gjenvinning av landbruksplast

Den siste tida har det vært oppmerksomhet knyttet til at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på gjenvunnet plast. Grønt Punkt Norge som administrerer returordningen for landbruksplast forsikrer imidlertid om at dette ikke påvirker bondens mulighet til å levere inn plast til gjenvinning.

Kornskolen 2018 - fulltenget

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Inn på tunet - noe for deg

Har du lyst til å jobbe med utgangspunktet i ressursene på din egen gård, og er glad i å jobbe med mennesker ? Vi arrangerer informasjonsmøte om Inn på tunet virksomhet torsdag 22. november i Hobøl.

Verv en venn i november

Bondelaget er organisasjonen for bønder og alle som er opptatt av hvordan maten produseres. – Nå setter vi inn støtet for å få enda flere med på laget, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag og sparker i gang vervekampanjen i Østfold.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 1. november.

Samarbeid med Mattilsynet

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om dyrevelferd!

Frykter nedleggelse av landbruksstudier

Bondelaget frykter at viktige utdanningstilbud innen landbruk og teknologi svekkes dersom Stortinget ikke justerer dagens finansiering. – Dette er viktige utdanningsløp som landbruket og storsamfunnet trenger for å løse framtidas utfordringer, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag, under en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Militærøvelse - informasjon fra Mattilsynet

Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen, Trident Juncture, der soldater, kjøretøyer og materiell fra en rekke land kommer til Norge. De vanlige reglene som skal beskytte mennesker, dyr, planter og fisk fra smitte gjelder. Derfor har Mattilsynet og Forsvaret samarbeidet tett om de kravene som stilles til ankomne styrker og kontrollen som føres med dem før avreise og ved ankomst til Norge. Det vil allikevel alltid finnes en risiko for at noen gjør noe uoverveid og Mattilsynet oppfordrer dyreholdere og kommunene om å ha gode rutiner for avfallshåndtering i fall de finner etterlatenskaper i naturen.

Innspill til regionale bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022 er et overordnet program som skal danne grunnlag for utvikling av jord- og skogbruk innenfor fylkene innenfor denne regionen. Blant annet bruken av ulike tilskuddsordninger som framforhandles over jordbruksavtalen knyttet til bygdeutviklingsmidler, skogfondmidler osv.

Høringssvar Regionalt miljøprogram 2019 - 2022

Østfold Bondelag har gitt innspill på forslag til nytt regionalt miljøprogram for perioden 2019 - 2022. Som følge av at vi fra 01.01.19 har felles Fylkesmannsembete (mellom Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud), kalt Viken og Oslo skal dette programmet dekke hele dette geografiske område. Dette ligger til grunn for bondelagets konkrete forslag på de enkelte områder.

Stor interesse for korntørkefagdag

Over 70 bønder deltok på fagdag om alternativer til fossile energikilder til oppvarming av korntørker. Møtet ble arrangert av Klimasmart landbruk Østfold i samarbeid med Kornprogrammet i regi av bondelagene i Østfold og Akershus.

Skattekurset 2018 er igang

Bondelagets Servicekontor AS arrangerer hvert år skattekurs for ansatte på regnskapskontorer med samarbeidsavtale med Bondelaget. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Kjenner du den nye bondelagskokken

Lidenskap for kokkefaget og engasjement rundt matproduksjon er to av stikkordene som juryen ser etter hos kandidatene til ny Bondelagskokk. Vinneren offentliggjøres under Det Norske Måltid i Stavanger. Nå kan du være med å foreslå hvem som skal bli den heldige.

Østfold må ikke bli et ulvereservat

Østfold Bondelag sendte i dag en klage på fylkesmannens avslag på skadefelling av ulv i Våler og tilliggende kommuner. - Det er viktig for oss at individer tas ut når de gjør skade på husdyr, også innenfor ulvesona, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Fleksible frister for søknad om produksjonstilskudd i 2018

Landbruks-og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.

Vær raus

Verdensdagen for psykisk helse har i år som budskap «Vær raus». I sommer var mediene og folk på banen, alle var opptatt av bonden, avlingene og det dårlige været. Men nå har høsten kommet. Det samme har regningene. Så, husker du fortsatt på bonden? Mental Helse Ungdom har sammen med flere av landets landbruksorganisasjoner satt i gang et prosjekt, som gjennom forskning og konkrete tiltak, skal øke bevisstheten om psykisk helse i landbruket og gjøre bonden bedre rustet til å takle psykiske plager.

Villsvinseminar

Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når det arrangeres villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!

Fagdag om korntørker og fossilfrie alternativer

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag om korntørker og lager 17. oktober i Østfold, . Det er et økende behov mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette?

Søker om skadefelling

I helgen gikk ulv til angrep og skadet og drepte sau på beite i Våler. Østfold Bondelag har i dag sendt søknad om skadefelling på ulven, som trolig tilhører det såkalte Hobølreviret. - Vi har et rekordstort antall ulv i Norge, og rovviltnemnda har allerede vedtatt at dette reviret skal tas ut i forbindelse med lisensjakt i vinter, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Vi forventer derfor at vår søknad om skadefelling av èn ulv i Våler og tilliggende områder får gjennomslag.

Kurs i plantevernautorisasjon

Skal du kjøpe, bruke eller selge plantevernmidler ? Da må du ha et autorisasjonsbevis som dokumenterer at du har kompetanse til å utføre dette. Dette kurset gir nødvendig teori, praksis og avsluttende eksamen.

Ordføreropprop

- På vegne av kommunene i Østfold oppfordrer vi Statsministeren på det sterkeste om å fortsette å engasjere seg i den kraftig økende utfordringen landets utmarksbasert matproduksjon opplever, og sørger for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik blir oppfylt, er noe av innholdet i et brev sendt Statsministeren fra 14 av 18 ordførere i Østfold.

Grepa kvinnfolk

Studieforbundet Næring og samfunn inviterer til en kursserie for landbruksinteresserte kvinner som vil lære om muligheter for næringsutvikling på gård. I løpet av fire samlinger blir man kjent med mange dyktige gründere, og få høre om deres satsinger og erfaringer. Sjekk ut programmet her. Påmeldingsfrist 8. oktober.

Økofagtur 25. september - fortsatt noen plasser ledige

I anledning Økouka 2018 arrangerer Østfold Bondelag en fag- og inspirasjonstur for eksisterende og nye økoprodusenter i Østfold.Tirsdag 25. september er dagen, og vi håper at vi har laget et program som interesserer eksisterende økobønder, dere som vurderer å bli økobønder og ikke minst dere som rett og slett er interessert i økologisk landbruk.

Nytt møte for grøntprodusenter

Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag inviterer igjen alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. Denne gang arrangeres møtet mandag 17. september på Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold. Vi starter med suppe fra 17.30. Alle Østfoldinger er også hjertelig velkomne.

Seminar om ulveforvaltning - oppdatert program

Tirsdag 18. september inviterer Naturbruksalliansen til seminar og debatt om forvaltningen av ulv i Norge. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer. Det gjør også en rekke politikere fra andre politiske partier, representanter fra rovviltnemndene og fagfolk som jobber med ulveforvaltning på svensk side.

Vant tråtraktor fra Felleskjøpet

Maren Lunde fra Degernes vant Østfold Bondelag sin quiz under årets Markens Grøde-messe i Rakkestad. Hun ble den heldige vinneren av en tråtraktor fra Felleskjøpet, og tok gladelig en liten kjøretur for oss.

Landbruksdirektoratet anbefaler ny regulering av svineproduksjonen

I jordbruksoppgjøret 2018 ble staten og bondeorganisasjonene enige om å regulere antall avlspurker og antall slakt/omsatte purker i svineproduksjonen. Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag å utrede nye grenser og mulige overgangsordninger.

Utslag av krisepakken for deg

Her kan du som husdyrprodusent regne på de økonomiske effektene av krisepakken.

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel til 1. oktober

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet, i dag fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

Glad for rask avklaring på krisepakke

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Framtidas bønder

En uvanlig tirsdag kveld 28. august på Tomb videregående skole der om lag 115 landbruksinteresserte agronomelever, bygdeungdommer og unge bønder møttes. En kveld der engasjerte, fremadstormende ungdommer og framtidas bønder fikk et møte med spennende mennesker og deres historier, og smake taco basert på lokale råvarer.

Fullt hus på grøntmøte i Rygge

Det var fullt hus når nærmere 100 bønder som driver med grøntproduksjon fra Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud var samlet på Balke Gård i Rygge. Teamet var den ekstreme tørkesommeren og hvordan dette påvirker grøntproduksjon.

Forhandler om krisepakke

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, er tilfreds med at jordbruket har startet forhandlinger med staten. "En krisepakke må komme på plass for å sikre økonomien til den kriserammede bonden, og den totale matproduksjon til norske forbrukere."

Åpen Gård i Tomter 26. august

Vertskapet på Syversby Gård i Tomter ønsker velkommen til Åpen Gård søndag 26. august kl. 11.00 - 16.00.

Er du en av framtidas bønder?

Interessert i å drive gård i framtida, er ung bonde i dag eller ønsker å slå av en landbruksprat? Velkommen til samling på Tomb videregående skole tirsdag 28. august kl. 18 - 21.30. Østfold Bondelag byr på mat, besøk av engasjerte damer og quiz med bygdeungdomslaget!

Åpent Gård i Spydeberg med Østfoldmesterskap

Søndag 19. august arrangeres Åpen Gård på Grøtjern i Spydeberg. Gården åpnes kl. 12.00. Kom for å se våre dyr, og bli med på hesteridning, natursti, salg av grønnsaker. Kl 14.00 kan du bli med på kvalifisering til NM i potetskrelling.

Bondelaget vil forhandle om klimaavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Dette framkommer i et felles brev fra organisasjonene.

Samler grøntprodusenter

Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud Bondelag inviterer i fellesskap alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. På møtet deltar Fylkesmannens landbruksavdeling, ledelsen i Gartnerhallen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Bama og Coop i tillegg til leder i grøntutvalget i Norges Bondelag. Møtet avholdes på Balke Gård i Rygge, Østfold tirsdag 21. august.

Søk om forskuddsutbetaling

Det er lurt å søke om avlingsskadeerstatning nå, selv om du ikke kjenner totalt skadeomfang.En vil da kunne få utbetalt opp til 70 prosent av forventet erstatning i forskudd

Kort om erstatninger i årets tørke

Nå er flere i gang med tresking, og 2. slåtten på graset vurderes av flere. Det ordinære regelverket har vist seg å ikke være tilpasset en slik ekstraordinær tørke vi har i år. Derfor gjøres det en mengde unntak. Dette kan det være krevende å følge med på så her følger en oppdatering på regelverket fra Fylkesmannen pr. 31.juli.

Besøk Markens Grøde og Klimalåven

10. - 12. august arrangeres Markens Grøde i Rakkestad. Østfold`s største mat- og landbruksmesse arrangeres for 25. gang i år med stort fokus på klima og lokal mat.

Nye tiltak settes inn

På møtet mandag mellom Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Bondelaget og Småbrukarlaget, stadfesta Dale elleve nye tiltak for å hjelpe i krisesituasjonen som tørken har skapt. Dale anerkjenner at det er en svært krevende situasjon for mange bønder i store deler av landet.

Jordbruket ber regjeringa om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Åtte tips til å berge halmen

Treskinga er så vidt i gang noen steder, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Viktig ved import av fôr

Fredag 13. juli ble det åpnet for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Har du halm til overs eller trenger du halm ?

I disse tørketider har Felleskjøpet Agri organisert halmformidling – en gratis tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere