Over 150 husdyrprodusenter møtte opp på Kalnes i Østfold tirsdag formiddag, da Norges Bondelag, Felleskjøpet, Nortura og Tine arrangerte det første av flere felles informasjonsmøter om tørken og fôrsituasjonen. 

Rådgivere fra de ulike organisasjonen var til stede på møtet for å orientere om fôringsstrategi og planlegging, valg og bruk av riktig kraftfor, og tilgjengelige alternativer, og orientering om avlingsskadeerstatning. Det ble tid for å stille spørsmål og dele erfaringer. 

- Ta vare på halmen

- Det er viktig for bønder å kunne møtes i en slik situasjon, sier Mina Mjærum Johansen, organisasjonssjef i Østfold Bondelag. Hovedbudskapet etter dagens møte er å ta vare på halmen. 

- Ta vare på halmen og få oversikt over det fôret du har, og lag en fôringsplan over det du har tilgjengelig. Da står du mye bedre rusta framover, sier hun. 

Rådgiver i Norges Bondelag, Elin Marie Haga Stabbetorp informerte om fôrsituasjonen og avlingsskadeerstatninga.

170 bønder på møte i Modum

Det samme poenget understreka rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Erik Hørluck Berg til de 170 bøndene som møtte opp på informasjonsmøte på Modum i Buskerud tirsdag. 

– Skaff oversikt over fôret og lag en fôrplan, fôrverdien i rundballen i år er omtrent dobbelt så høyt som i fjor, sa Hørluck Berg.

– Dette skal vi klare, det er jeg helt sikker på, sa Rune Lostuen fra Felleskjøpet.– Vi har produkter og løsninger på plass, og produksjonen ute på gårdene må intensiveres for å spare grovfôr.

Ber alle ta vare på halmen

Lostuen gikk igjennom alternative formuligheter for de ulike produksjonene. Han kunne forsikre om at de jobber på spreng for å sikre råvarer til kraftforproduksjon.

– Videre aktivitet blir koordinert med Nortura, Tine, NLR og andre aktuelle aktører, sa Lostuen.  Han kunne også orientere om at Felleskjøpet Agri har sendt sms til alle kornprodusenter om å ta vare på halmen.

– Reduser grovfortildelingen nå, og gå inn med fiberrik kraftforblanding. Vi er også avhengig av å utnytte halmen til fôr i år, poengterte Lostuen.

Minst 150 bønder var på plass på informasjonsmøte om fôrsituasjonen på Hvam i Akershus tirsdag kveld.

Flere møter om grovfôrsituasjonen denne uka

Akershus: 

(Felleskjøpet, Tine, Nortura, Bondelaget)

Tirsdag 10. juli klokka 19.00 Grønt Fagsenter på Hvam 

Buskerud:

(Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget)

Tirsdag 10. Juli kl. 19.00- Solhov Grendehus

Onsdag 11.Juli kl. 11.00 – Felleskjøpet Gol

Onsdag 11.Juli kl. 19.30 – Rødberg Hotell 

Vestfold:

(Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget)

Onsdag 11. Juli kl. 19.00 – Nortura Tønsberg

Telemark: 

(Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget)

Torsdag 12. Juli kl. 11.00 – Århus Gård Skien

Torsdag 12. Juli kl. 19.00 – Morgedal Hotell

Oppland: 

(Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget)

Torsdag 12. juli kl. 19.00 - Kommunestyresalen på Tingberg, Øyer

Torsdag 12. juli kl 19.00 - Bjørnen, Nordre Land

Hedmark uke 29:

(Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget)

Mandag 16. juli kl 11 00 - Tolga, Malmplassen

Mandag 16. juli kl 19 30 - Os, Os samfunnshus

Tirsdag 17. juli kl 19 30 - Glåmdalen, Skaslien gjestegård               

Onsdag 18. juli kl 11 00 - Ringsaker, Gamle Prøysenhuset               

Onsdag 18. juli kl 19 00 - Elverum, Scandic Elgstua                             

Torsdag 19. juli kl 11 00 - Alvdal Taverna

Torsdag 19. juli kl 19 30 - Trysil, Bar Trysil Fladhagen   

Torsdag 19. juli kl 19.30 - Rendalen, Mistra Hotell