Fakta
• Krisepakken er på 525 millioner kroner
• Det vil bli gitt ekstrautbetaling av husdyrtilskudd og økt sats på erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr.
• Det vil bli gitt ekstrautbetaling av arealtilskudd på grønnsaker.
• Taket på erstatningsutbetalinger blir heva for husdyr, korn og grønt. Maksimal utbetaling blir på 1,5 millioner kroner per foretak.
• Regjeringa har forsikra at de vil legge til rette for raske erstatningsutbetalinger
• Fristen for å gjennomføre investeringsprosjekter kan utsettes ved søknad.

Arbeidet med krisepakken kom i stand etter initiativ fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i slutten av juli, og ble avslutta i dag.

- Vi har jobba hardt for å få på plass midler til en krisepakke etter den ekstraordinære sommeren. Jeg er glad regjeringa bidrar til å komme kriserammede bønder i møte. Samtidig skulle jeg ønske at flere kunne få dekka ekstraordinære tap, sier Uvaag.

- Vi hadde håpet av regjeringa var villig til å øke satsene for avlingsskadeerstatningen på korn, splitte opp den såkalte «vekstgruppa grønnsaker», og å gi erstatning for avlingstap på innmarksbeite. Dette kunne dempet skadevirkningene for flere av våre kriserammede Østfoldbønder. Vi nådde dessverre ikke fram med dette, sier en skuffet fylkesleder.

Raske utbetalinger viktig

Landbrukets organisasjoner hadde som mål å få på plass en krisepakke innen utgangen av august, med mål om rask utbetaling av erstatning.

- Det har vært viktig å sikre rask utbetaling av krisepakken, og jeg er fornøyd med at vi har blitt enig med regjeringa om dette. Det er nå mange bønder tar beslutninger om kommende års drift, og det er lettere å komme i gang igjen med raske erstatningsutbetalinger. Det er også viktig for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer, sier Svend Arild Uvaag. 

Krisepakken som landbruksorganisasjonene og regjeringa har blitt enige om i dag, er på 525 millioner kroner.

Viktig dugnadsinnsats minska krisen

Bondelagslederen berømmer bønder og landbruksorganisasjonene for den innsatsen de har lagt ned i løpet av sommeren, for å minske omfanget av tørkekrisen.

- Måten næringa har stilt opp for hverandre på, har vært viktig for å berge mest mulig mat og fôr. Det har gjort at krisen er mindre enn den kunne ha vært, sier Uvaag.

Takker for støtten

- Jeg vil også takke forbrukerne for støtten gjennom sommeren. Vi som næring opplever at mange har stått sammen med oss i denne krisen. Å be regjeringa om hjelp er ei nødløsning, og vi ville ikke gjort det om dette ikke hadde vært en svært spesiell og krevende situasjon som rammer mange, avslutter leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.