Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 4 – 6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge. – Dette har vår næring måttet akseptere. Men når vinterens bestandsregistreringer og påfølgende uttak viser at bestanden nå er 8, 5 ynglende familiegrupper av ulv må det reageres. Vi støtter forslaget om å regulere bestanden utenfor sona, men det er ikke tilstrekkelig. Man klarer ikke å regulere bestanden innenfor ulvesona (f.eks i Østfold) ved å ta ut utenfor sona i Hedmark. – Dette var mitt tydelige budskap fra Østfoldbøndene til dagens møte, og vi er godt fornøyd med at våre nemndsmedlemmer lyttet til dette», avslutter Svend Arild Uvaag.

Les mer på NRK Hedmark og Oppland