Nyheter

Grune Woche 2023: Næringsdelegasjonen på plass og BU-vinner kåret

Bondelagsleder Bjørn Gimming er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Sandra Borch(Sp).

Møtte departementet om avrenning til Oslofjorden

Tirsdag var det møte på Bergerud gård i Varteig i Østfold om avrenning til Oslofjorden. – Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå kommer medlemsundersøkelsen

Alle medlemmer bør til å benytte sjansen til å fortelle hva de mener bondelaget skal jobbe med, oppfordrer Bodhild Fjelltveit.

Kornkonferansen 2023

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferansen torsdag 26. januar 2023.

Generasjonsskiftekurs i landbruket – vinter 2023

Østfold Bondelag inviterer til kurs i eierskifte vinter 2023 på Østgaard i Halden 11 – 12 februar 2023. Vi ønsker at alle skal få et godt generasjonsskifte på gården. Det er ofte mange involverte i en skifteprosess, og det kan være vanskelig å gjøre alle til lags. Men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Julefreden senker seg

Fra og med tirsdag 20. desember og fram til mandag 2. januar er det julestengt på kontoret til Østfold Bondelag. E-post og telefonhenvendelser vil bli besvart fram til 23. desember. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Peker på modifisert totalkalkyle for å finne bondens inntekt

1. desember sendte Østfold Bondelag sitt innspill til Norges Bondelag om NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket. Innspillet er basert på en god og grundig prosess, der hele 17 av lokallagene sendte inn høringsinnspill. Østfold Bondelag har i sitt innspill blant annet pekt på å bruke en modifisert totalkalkyle til å sammenlikne bondens inntekt med lønnsnivået til andre grupper.

Jordvernkonferanse 5. desember: Hvordan redusere nedbygging av matjord på gården?

Økt behov for matsikkerhet er en viktig utfordring vi står overfor framover. Ettersom Norge har svært lite matjord må vernet av matjorda forsterkes. Mandag 5. desember, på verdens jorddag, inviteres du til seminar om temaet.

Velkommen til klimakveld

Vi ønsker alle bønder velkommen til en kveld hvor dere får en introduksjon til klimaarbeid og klimakalkulatoren. Dette blir fysiske møter hvor du får vite mer om hva dette er, og ikke minst få prøve deg litt i egen klimakalkulator.

Ledermøtet til Nederland

I år har Østfold Bondelag valgt å arrangere sitt ledermøte som en fagtur til Nederland. Torsdag reiser lokallagsledere, fylkesstyret, ansatte og gjester fra Østfold Bondelag for å besøke og få høre om hverdagen til bønder i Nederland.

Gratis ut året

November betyr vervemåned i Norges Bondelag, og for nye medlemmer er det gratis medlemskap ut året. Nå er det viktig å tørre å spørre!

Skattekurset i gang

Bondelaget er i gang med høstens skattekurs for samarbeidende regnskapskontor. I Østfold sitter nå over 100 regnskapsførere benket for oppdatering og siste nytt innen regnskap, skatt og avgift - og hvordan dette påvirker bondens regnskap.

Tid for årsmøter i 24 bondelag i Østfold

Denne uka går vi i gang med perioden med årsmøter for de 24 lokallaga i Østfold. Årsmøtene er en viktig arena for deg som medlem og vi oppfordrer deg til å møte opp på ditt bondelags årsmøte. Det er her du kan få sagt din mening og samtidig møte andre i nærområdet til en hyggelig sosial samling.

Strømstøtteordningen må videreføres

Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. – Nå blir det viktig at ordningen med endringer blir videreført også i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bente Roer i grøntutvalget

Vi er glade for at Bente Roer fra Rygge takket ja til å bli nytt medlem av grøntutvalget i Norges Bondelag. Bente har lang fartstid som aktiv i landbrukets organisasjoner, med stort nettverk og kunnskap om grøntprodusentenes behov.

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det handler blant annet om årets jordbruksoppgjør som gir et helt nødvendig inntektsløft, kostnadsdekning og dermed forutsigbarhet for bonden.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

På bekostning av norsk matproduksjon

Denne uka stadfestet Statsforvalteren i Oslo og Viken de nye miljøkravene for jordbruksarealene i Østfold og Akershus fra 1.1.2023. I store deler av Østfold vil det bli et krav om at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb eller gras. – Dette er et krav som ikke er målrettet, vil båndlegge store arealer og vil gå på bekostning av matproduksjon basert på norske ressurser, sier en engasjert leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse.

Fristen for å registrere seg for strømstøtte er 30. september

Søknadsskjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september.

Strømstøttetaket øker for alle bønder

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dette er ekstrautbetalingen av tilskudd

I disse dager vil bønder motta ekstrautbetalinger av tilskudd. Utbetalingene er ment å dekke de ekstra kostnadene til gjødsel i sesongen som har vært, i tillegg til alle andre innsatsfaktorer, som diesel og plast.

Bondens økonomi: – Det er mye å ta igjen

Hvorfor er bondens økonomi viktig? Hva påvirker den og hva blir viktig framover? Dette er temaet i ukas episode av Landbrukspodden, med Christian Anton Smedshaug som gjest.

Strømstøtteordningen må forsterkes

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for konsekvensene dagens unormalt høye strømpriser gir for deler av matforsyningen utover høsten og vinteren. Nå ber de landbruksministeren om et møte og har tre konkrete forslag.

Samling for unge bønder

Er du mellom 18-35 år og er interessert i landbruk, ønsker å drive gård i framtida eller kanskje er du ung bonde? Da er samlingen den 27. september på Inspiria i Sarpsborg noe for deg!

Innspill til handlingsplan for økt økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en pågående høring av utkast til handlingsplan for økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Oslo og Viken 2022 – 2026. - Det er et godt og nødvendig utgangspunkt for utvikling og vekst av økologisk produksjon, og i neste omgang økt forbruk både innenfor det offentlige og hos den enkelte forbruker.

Kurs lokale valgnemnder

Vi inviterer til digitalt kurs for valgnemndene onsdag den 7. september kl.20.00 – 21.30 på Teams. Brita Skallerud er kursholder, og kurset blir i samarbeid med de andre fylkeslagene i Viken.

Grytten-utvalget (Inntektsutvalget for jordbruket)

Et ekspertutvalg jobber akkurat nå med å se på inntektsmåling i jordbruket. Det er viktig for å kunne sammenlikne inntekten til bonden opp mot andre grupper.

Arbeidet mot villsvina fortsetter

Slik avsluttes forordet i den nylig publiserte rapporten Aremark Bondelag har laget for å oppsummere sitt egne villsvinprosjekt. Et prosjekt som blant annet har vært finansiert av Bærekraftfondet.

Solsikker til glede for deg og Ukraina

I år sår bondelagene i Østfold solsikker til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. Ideen ble «sådd» på årets årsmøte, og raskt fanget opp av nytt styre. – Jeg tar saken, sa Thomas Riiser, og dagen etter var Felleskjøpet i gang med å skaffe frø. Resultatet ble 500 kg med solsikkefrø som i disse dager sås over hele Østfold, og ikke minst over 15 000 kroner i donasjon til Ukraina.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Forskriften for ekstra produksjonstilskudd er klar

Utbetalingen kommer i september, mens de som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Startskuddet har gått - inntektsløftet skal gjennomføres

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Fikk gjennomslag for å se på kontingenten

Østfold Bondelag har arbeidet målrettet for at organisasjonens kontingentsystem skal gås igjennom. Arbeidet blei kronet med seier, da årsmøtet tilsluttet seg en slik revisjon under behandlingen av rammebudsjett og kontingent i 2023.

Hvor blei det av matkornsatsinga?

Dette spørsmålet stilte Per Erik Tofteberg til landbruks- og matminister Sandra Borch på Bondetingets andre dag.

Tenk nytt om kommunikasjon!

Det oppfordret Thomas Riiser organisasjonen til i sitt innlegg under generaldebatten på Bondetinget. - Folk flest har ikke noe forhold til målpriser, prisnedskriving eller RMP-tilskudd. Vi må kommunisere ut det som faktisk betyr noe; "Hvor mye tjener den enkelte bonde eller det enkelt årsverk?", sa Riiser fra talerstolen.

Først ut i generaldebatten

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud var første taler ut i dagens generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag. Han takket Bjørn Gimming for en god leders tale, og at Gimming understreket at årets jordbruksoppgjør kun var starten på en snuoperasjon for næringa.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen. I 2020 lanserte vi kampanjen #Pant boksen!. Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Vil bidra til en reinere Oslofjord

Norges Bondelag sendte 1. juni svar på høringen med forslag om nye miljøkrav for Oslo og Viken. I sitt svar peker Bondelaget på at kravene må være kunnskapsbaserte og målretta. Derfor mener Bondelaget at de beste tiltakene for å redusere nitrogenavrenning til Oslofjorden er god gjødselplanlegging, presisjonsgjødsling og dyrking av fangvekster, framfor Statsforvalterens forslag om å pålegge at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb.

Slik blir kompensasjonen

Her kan du lese nærmere om hvordan kostnadskompensasjonen er løst i årets jordbruksavtale.

Innsamling av landbruksplast – flere muligheter

Felleskjøpet lanserer nytt pilotprosjekt hvor Østfoldbønder tilbys å kunne levere tomme storsekker kostnadsfritt.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil C. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Første steg i nødvendig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023. – Et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Jordbruksavtalen 2022 – kort fortalt

Årets jordbruksavtale omtales som et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Dette er hovedtrekkene i avtalen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere