Per Erik Tofteberg minnet landbruks- og matministeren om at hun gjentatte ganger i vinter og vår har gitt kornbøndene en garanti om at det skulle være trygt å satse på å dyrke matkorn. Dette til tross for gallopperende priser på viktige innsatsfaktorer som kunstgjødsel og plantevernmidler. Matkorn krever en ekstra innsats på nettopp disse innsatsfaktorene for å lykkes. I årets jordbruksavtale er differansen på målpris mellom matkorn og fôrkorn maksimalt 10 øre, og havre får en målprisøkning på 1 krone, akkurat som mathvete.

«Ministeren sier det skal være lønnsomt å dyrke matkorn, men hvordan får ministeren dette regnestykket til å gå opp?» Hvor blei det av satsinga på matkorndyrking når målprisen på havre blir løftet like mye som mathvete?».

 

Statsråd Borch svarte at hun dessverre ikke styrer vær og vind, som i stor grad avgjør matkornkvaliteten, og at korn er prioritert i årets jordbruksoppgjør. Hun vil fortsatt legge til rette for videre satsing på matkorn, og at dette blir viktig når vi skal øke Norges sjølforsyningsgrad, som ligger i Hurdalplattformen.