- Generasjonsskifte på gården kan være krevende, det er ofte flere involverte og man vil gjerne gjøre alle fornøyde, sier Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag som skal lede den store gjengen fra Østfold gjennom kurset.

De har både faglig og praktisk erfaring om temaet og vil krydre kurset med gode historier fra virkelighetens verden.

Om generasjonsskifte sier Jan og Martin videre at - det er svært viktig å være forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse. Også fremtidig pensjonering må man tenke på for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

- Vi ønsker å kunne bidra til et godt eierskifte og derfor skal det blant annet snakkes om mellommenneskelige forhold, arveregler, skatteregler i eierskifte og virksomhetsoverdragelse på helgens kurs. Mange av de som deltar på dette kurset er i familie, erfaringsmessig kan foredragsholderne fortelle at de som kommer med begge generasjoner på kurs får best utbytte.