Strømstøtteordningen for landbruket har vært et av Bondelagets høyest prioriterte arbeidsområder, og har tidligere fått gjennomslag for videreføring av strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus, inkludert blomsterproduksjon og vanningslag. Nylig ble det også kjent at taket for strømstøtte heves fra 20 000 til 60 000 kWh i perioden oktober til desember.

For å få støtte må alle som driver aktiv jordbruks- og/eller veksthusproduksjon registrere målepunktene knyttet til produksjonen på Landbruksdirektoratets sider. Der fyller man ut et eget skjema med innlogging via Altinn. Det er tre ulike søknadstyper, hvor du kan søke som enten jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag.

Registrering og søknad

For jordbruksforetak er vilkårene for å få støtte så å si uendret. Alle må imidlertid registrere målepunktene knyttet til produksjonen hos Landbruksdirektoratet, uavhengig om man har registrert seg og mottatt strømstøtte tidligere.

Søknadsskjemaet finner du her (innlogging via Altinn)

Søknadsfristen er 30. september.

Utbetalingene var først månedlig, før direktoratet endret til å utbetale kvartalsvis. Nå vil ordningen gå tilbake til månedlig utbetaling. Dette er imidlertid ikke fastsatt i endelig forskrift ennå, men det er ventet å komme om kort tid.

Den første utbetalingen vil komme i midten av oktober, og vil gjelde perioden april – juni.

For veksthus og vanningslag vil det være løpende utbetalinger etter hvert som søknader mottas og saksbehandles av Landbruksdirektoratet.

Generell informasjon om støtteordningen, samt spørsmål og svar om ordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

Følg med på Landbruksdirektoratets nettsider for oppdatert informasjon.