– Dette er gode nyheter og viser at regjeringa har lyttet til oss, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Det ble opprinnelig foreslått å avgrense strømstøtteordningen til å kun gjelde foretak som produserer mat. Under høringen ba Norges Bondelag om at også produksjon av blomster og prydplanter må fortsatt inkluderes i ordningen. Gimming peker på at dette er nødvendig for å sikre forutsigbarheten.Bjørn Gimming er glad for at regjeringa regjeringa har lyttet til næringa. (Foto: Erik Thallaug)

– I mars varslet Landbruks- og matministeren at strømstøtteordningen for jordbruket og veksthusnæringen skulle forlenges ut mars neste år, og at dette var helt nødvendig for å gi jordbrukssektoren nødvendig forutsigbarhet. Produsenter av blomster og prydplanter har planlagt ut fra dette signalet. Vi har derfor jobbet for at de skal få denne forutsigbarheten, forteller Gimming .

Norges Bondelag ba i brev av 16. mars om at strømstøtteordningen måtte utvides til også å omfatte vanningslag i jordbruket, og at ordningen måtte gis støtte etter samme regler som for veksthus. Dette fikk fullt gjennomslag. Gjennom en pressemelding i går kom avklaringen fra regjeringa om at ordningen videreføres.

Norges Bondelag har også jobbet for at strømstøtten for vanningslag må gjelde for hele vanningsperioden, fra april til og med september. Den nye forskriften er foreløpig ikke fastsatt, og vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.