Mange produserer grønnsaker på friland som legges på lager og distribueres til kjedene gjennom høsten og vinteren. Disse produsentene er helt avhengig av kjølelagre. Spesielt er behovet stort rett etter høsting.

Det er gjort en stor jobb også fra regjeringen sin side for å sikre at det blir dyrket og sådd i årets sesong. Nå kan vi risikere at avlinger går tapt, om ikke dette spørsmålet blir løst. Det er svært viktig å ta vare på den maten som er produsert, både av hensyn til matsikkerhet og bærekraft. Noe annet er vanskelig å forstå i dagens situasjon, understreker lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. 

Norges Bondelag legger til grunn at markedet gjør det som er mulig for å sikre tilgangen av norske grøntprodukter til forbruker i høst og i vinter. Situasjonen er likevel såpass prekær at det er nødvendig å se på mulige tilpasninger i dagens strømstøtteordning.

Vi mener at arbeidet bør koordineres med den jobben regjeringen allikevel gjør nå med å utrede strømstøtteordning for det øvrige næringsliv, sier Bjørn Gimming.

Mange grøntprodusenter står i en svært krevende økonomisk situasjon.

Flere har regnet på at det med dagens ekstremt høye strømpriser, koblet med råvarepriser, ikke er lønnsomt å høste avlingen. Derfor vurderer de å ikke høste grønnsakene i det hele tatt. Det vil være svært uheldig, mener Gimming og fortsetter:  Vi har nå sendt en tydelig henvendelse til regjeringen om å ta tak i utfordringen.

Dagens strømstøtteordning for landbruket ble etablert i januar og er forlenget ut mars 2023.

Næringslivsordning må inkludere frittstående pakkerier

Utfordringen med høye strømkostnader treffer også frittstående fellespakkerier og kjølelagre, som ikke er omfattet av strømstøtteordningen for landbruket.

Vi forutsetter at disse blir inkludert i den ordningen for næringslivet som regjeringen vurderer nå, sier Gimming.

Endret utbetalingstidspunkt

Bondelaget har også fått flere henvendelser om endringen av utbetalingstidspunkt for strømstøtten fra månedlig til kvartalsvis, noe som påvirker likviditeten til produsentene.

Når det gjelder utbetalingstidspunktet er vi i dialog med forvaltningen om dette, for å finne en løsning, sier Bjørn Gimming.

Bondelaget jobber også sammen med andre aktører i landbruket for å få gode løsninger i disse sakene.