Første stopp er Lelystad ved den kunstige innsjøen Ijsselmeer. Her driver Wageningen universitetet forsøksgård med åkervekster

Miljøkrav, forskning og innovasjon

Fra Lelystad går ferden videre østover til Zwolle. Her gleder vi oss til å besøke LTO Noord som er den viktigste organisasjonen for nederlandske bønder. Se https://www.ltonoord.nl. De vil orientere om hvilken rolle de har vis a vis EU i Brüssel. Videre er vi spente på det de kan fortelle oss om myndighetens krav om reduksjon i nitrogenutslipp fra landbruket o.l.

I Hengelo skal vi besøke Agro Innovation Centre De Marke. Dette er Wageningen Universitetets forsøksgård med melkeproduksjon. Sammen med 15 mjølkeproduksjonsbruk spredd over hele Nederland blir det her testet ut tiltak i produksjonsopplegget som minimaliserer tapene av næringsstoffene fosfor, nitrogen og karbon, ammoniakk og klimagassutslipp.

Vi har også lagt et besøk i Plant Eco-phenotyping Centre i Wageningen. Her forskes det på planter i drivhus og aspekter ved plantens utseende ved ulik påvirkning fra miljøet. Se WUR Wageningen 

Verdens først flytende gårdsbruk

Floating Farm i Rotterdam er verdens første flytende gårdsbruk. Gården åpnet i 2019, midt i millionbyen Rotterdam i en av verdens mest tettbefolkede land. Gården gir et interessant innblikk i framtidens jordbruk, som helst skal plasseres så nære konsumentene som mulig for å slippe unødvendig lange transporter.

 

Følg oss underveis på Facebook og Instagram