Her kan du lese hele Thomas Riisers innlegg om kommunikasjon:

Jeg vil innlede med å rose styret og organisasjonen med vel gjennomførte jordbruksforhandlinger, samt mediedekning i opptrappingen. Østfold Bondelag ser likevel et forbedringspotensial i Norges Bondelags kommunikasjonsarbeid.

Vi i Østfold Bondelag tror tiden er inne for Norges Bondelag til å tenke helt nytt rundt blant annet aksjonsberedskap. Fine, store og blanke traktorer i kolonner, eller traktorer som forflytter seg over lange strekninger gir ikke inntrykk av en næring med dårlig råd. «Er det egentlig så ille med bønda? De kjører jo rundt i flotte store traktorer» eller «Jasså er det lønnsoppgjør igjen nå». Dette er kommentarer vi ofte hører i forbindelse med jordbruksoppgjøret i Østfold. Vi må finne andre måter å synliggjøre oss på, som får fram hvordan ståa egentlig er i næringa.

Mye har skjedd i løpet av det siste året med korona. Norsk matproduksjon har for alvor blitt satt på kartet. Mye takket være engasjementet fra Bondeopprøret. Mye kan sies om dette opprøret, men er det noe de har klart så er det å få oppmerksomhet. Og noen av virkemidlene de har bruk kan med fordel adopteres av bondelaget.

Under lokallagas forberedelser til jordbruksforhandlingene dukket det opp enkelt bilde av et brød på sosiale medier, hvor det var påført hvem som tjener hva. Dette synes vi er en glimrende måte å synliggjøre ovenfor folk flest hvor mye bonden sitter igjen med når brødet selges. Dette samme kan brukes på andre produksjoner.

Vi må være åpne og ærlige, og tørre å utfordre resten av verdikjeden.

Vi må som Bondelag være synlige året rundt og i de medier som folk flest er i. Bruk markedsføringspengene der de har effekt. Helsides annonser i lørdagsutgaven av VG eller Dagbladet f.eks. og reklameplass på TV2. De færreste utenfor landbruket leser f.eks. Nationen.

Folk flest har ikke noe forhold til målpriser, prisnedskriving eller RMP-tilskudd. Vi må kommunisere ut det som faktisk betyr noe: Hvor mye tjener den enkelte bonde eller det enkelt årsverk. Da forstår folk hva vi snakker om. Samtidig må vi få fram at staten bestemmer hva vi kan ta for varene våre.

Østfold bondelag utfordrer herved Norges Bondelag til å fornye sin kommunikasjonsstrategi.