Påmelding sendes til ostfold@bondelaget.no innen 16. februar. Det bes om at lokallagene sender en samlet påmelding med sine utsendinger.

Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest 1 måned før årsmøtet (innen 16. februar). Innkalling, saksliste og sakspapir vil bli sendt ut elektronisk senest 2. mars 2023.