Derfor arrangerer Østfold Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte involvert i en gardsoverdragelse. Mange er usikre på OM det er noen i familien som ønsker å over eller HVEM som er mest aktuell. Dette kurset er også for dere.

Fra tidligere kurs har vi fått tilbakemeldinger om at de som kommer hele familien, dvs begge parter i hver generasjon og gjerne søsken i yngre generasjon, får bedre utbytte av kurset enn de som kommer alene. Dere vil også treffe andre som er i lignende situasjon som dere som man kan knytte kontakt med.

 

Meld deg på her

 

Kursholdere med faglig og praktisk erfaring

 

Kursholdere er Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag. Jan Bangen er advokat og har lang erfaring som kursholder. Martin Johnsbråten er autorisert regnskapsfører, og rådgiver innen skatt og økonomi.

 

Om kurset sier de følgende:

-Kurset tar for seg gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, regler om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelse, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg ser vi på de menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse.

- Det er svært viktig å være forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

- Kurset er krydret med mange gode historier fra virkelighetens verden samlet opp gjennom lang erfaring på dette området.

Vi skal gjennom disse temaene:

  • Mellommenneskelige forhold
  • Pensjoner og trygderettigheter
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
  • Arvereglene
  • Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
  • Oppstart og drift av virksomhet
  • Skatteregler i et eierskifte
  • Merverdiavgift
  • Oppgjør og kontrakter