Bønder gjør flere tiltak for å sikre seg mot metall og søppel i fôret. Likevel opplever vi hvert år at dyr må lide på grunn av noens ubetenksomhet. En liten bit metall er nok til å påføre ei ku stor innvendig skade.

- Jeg tror folk ville tenkt seg om en ekstra gang om de visste hva det faktisk kunne føre til. Det håper vi de vil gjøre etter å ha sett denne oppfordringen, sier Anne Grete Tofteberg, odelsjente i Råde.

Spesielt viktig i sommer

Hvert år mottar vi i bondelaget henvendelser fra medlemmer, media og andre om drikkebokser og annet søppel som blir slengt i veikanten og til slutt ender opp i fôret og påfører dyr stor lidelse. Gjennom denne informasjonskampanjen ønsker vi nå å bevisstgjøre folk på hva som faktisk kan skje om de slenger boksen ut vinduet på bilen. Temaet er spesielt viktig nå hvor mange skal på ferie i vårt vakre beite- og kulturlandskap. 

Plakat til sosiale medier: bokmål og nynorsk

Plakat A4 størrelse: bokmål og nynorsk

Plakat A3 størrelse: bokmål og nynorsk