Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og ble valgt som 1. nestleder i 2016. Siden i 2021 har han vært leder.

- Jeg har nå vært leder i Norges Bondelag i ett år. Det har vært et tøft, men svært givende år. Det motiverer meg veldig å kunne gjøre en forskjell for norske bønder og for norsk matproduksjon, sier Gimming.

Viktig å styrke norsk matproduksjon framover

Gimming peker på at viktige kjennetegn ved han selv er blant annet at han klarer å bevare roen også i krevende situasjoner.

- Det å bevare roen, og klare å tenke klart og tydelig, er viktige egenskaper for en leder i Norges Bondelag. Det har vært tøffe forhandlinger i år, og jeg mener vi nå er på riktig vei for en snuoperasjon i norsk landbruk, sier han.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år, og aldri har det vært viktigere å fortsette jobben med å styrke norsk matproduksjon, avslutter han.

Egil Christopher Hoen (47) er gjenvalgt som 1. nestleder. Hoen er fra Hokksund og driver med gris og korn. Han har vært medlem av Bondelaget i godt over 20 år.

-  Jeg er veldig glad for at jeg fikk tillit til å være 1. nestleder ett år til. Det som virkelig motiverer meg for å gjøre en innsats for Bondelaget er at jeg får lov å jobbe med å bedre vilkårene for bonden som har verdens viktigste yrke. Jeg ser fram til å jobbe mye med klima og bærekraft, noe som bare blir viktigere og viktigere i årene som kommer, sier Hoen.

Bodhild Fjelltveit (38) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble gjenvalgt til 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

- Det er stort å få tillitten til å fortsette å være 2. nestleder. En av de viktigste oppgavene for Bondelaget i året som kommer blir å fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom oss bønder og andre grupper i samfunnet. Der er jeg helt sikker på én ting, og det er at når norsk landbruk jobber sammen så får vi til gode resultater for hele næringa. Da trenger vi også et sterkt Bondelag, avslutter Fjelltveit.

Styret i Norges Bondelag består nå av: 

 • Bjørn Gimming, leder
 • Egil Christopher Hoen, 1. nestleder
 • Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder
 • John-Erik Skjellnes Johansen, medlem
 • Erling Aas-Eng, medlem
 • Audhild Slapgård, medlem
 • Arthur Salte, medlem
 • Solveig Bratteng Rønning, medlem
 • Merethe Sund, medlem
 • Thor Johannes Rogneby, medlem
 • Jorun Henriksen, medlem
 • Inger Johanne Brandsrud, medlem
 • Thorleif Müller, 1. varamedlem
 • Peder Nernæs, 2. varamedlem
 • Åse Sundvor, 3. varamedlem
 • Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører
 • Bente Gro M. Slettebø, varaordfører