Allerede i januar fikk Bondelaget politisk gehør da organisasjonen krevde full kostnadskompensasjon som følge av de ekstraordinære kostnadsøkningene. Kostnadene fortsatte å stige etter at det også ble avtale om kostnadskompensasjon under fjorårets tilleggsforhandlinger. Dette var et av de aller viktigste temaene for Bondelaget under årets jordbruksforhandlinger. I forhandlingene ble det enighet om at kostnadsøkningene skal kompenseres fullt ut.

Landbruksdirektoratet har nå satt datoer for planlagt utbetaling av 1,5 milliarder.

7. september er planlagt utbetalingsdato for areal- og distriktstilskudd, samt husdyrtilskudd for slaktedyr og livdyr.

14. september er planlagt utbetalingsdato for husdyrtilskudd.

Landbruksdirektoratet skriver at utbetalingen vil skje på grunnlag av det produsentene har registrert i de ordinære søknadene om produksjonstilskudd. Det betyr at produsentene ikke trenger å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september. Ekstrautbetalingen baseres på søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022.

Produsenter som starter opp i 2022 vil få ekstrautbetalingen som en del av hovedutbetalingen 15. februar 2023.

Tøffe forutsetninger for matproduksjon

Norsk landbruk opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe. Krig i Europa og en usikkker internasjonal situasjon for øvrig gjør matproduksjonen sårbar og usikker. Det er derfor høyst nødvendig å opprettholde en løpende norsk matproduksjon. På toppen av dette har hetebølger og tørke preget store deler av Europa denne sommeren, noe som skaper ytterligere usikkerhet for europeisk matsikkerhet.