Til valgnemndene i lokale bondelag i Østfold (med kopi til lokallagsleder)Husk å spre videre til de det gjelder ?

Dere skal nå snart i gang å gjøre en viktig jobb for norsk landbruk, nemlig finne gode kandidater til styrene i lokallaga!

Vedlagt finner dere nyttig informasjon om arbeidet som skal gjøres, samt invitasjon til digitalt kurs for valgnemndene onsdag den 7. september kl.20.00 – 21.30 på Teams. Brita Skallerud er kursholder og kurset blir i samarbeid med de andre fylkeslagene i Viken.

Tema blir:

  • Praktiske tips for valgnemnda
  • Vedtekter og formelle krav til valget
  • Godtgjørelser til styret
  • Hvordan motivere kandidatene?

 

Det blir god mulighet til å spørre og diskutere. Dette er kanskje det viktigste!

Vi håper du har mulighet til å delta!

Påmelding på e-post til østfold@bondelaget.no innen 05. september 12.00

Til lokallagsledere

Fordi en del lokallag ikke har oppdatert informasjon om valgnemndene og hvem som har årets verv, må du som lokallagsleder videresende denne mailen slik at leder og medlemmer i valgnemnda får mulighet til å delta på kurs, eller kan bruke notatet til hjelp under arbeidet. 

 

Ta kontakt hvis det skulle være noe som jeg kan bidra med!