Bergerud takket også for et historisk løft av kornprisen, men stusset på om det kan kalles ei matkornsatsing.

Fylkeslederen avslutta innlegget med å takke for RMP-midler øremerket til Oslofjordarbeidet, og at grovfôr i arealene 1 igjen er berettiget tilskudd fra 2023.

Du kan lese hele innlegget nedenfor.

 

Dette innlegget er fra en østfolding til en annen østfolding

Takk Bjørn, for en meget god leders tale.


Jeg la spesielt merke til: 

  • At du er svært tydelig på at årets jordbruksoppgjør KUN starten på en snuoperasjon for næringa vår. En snuoperasjon for å bevare og utvikle jordbruket videre.
  • Styrke ryggraden i norsk landbruk. Denne ryggraden innebærer et samlet norsk landbruk med ALLE produksjoner. Hver for oss er vi svake, står vi sammen er vi sterke

Årets jordbruksoppgjør er historisk. Aldri før har det blitt enighet om en så stor ramme.

På midten av 70-tallet, var det høye matvarepriser, og stor bekymring for framtidig forsyning. Det var inflasjon i økonomien, og oljekrise. Situasjonen for snart 50 år siden er påfallende lik dagens situasjon. Hurdalsplattformen legger opp til en opptrappingsplan, det er stigende matvarepriser og forsyningsgrad og verdenshandel er usikker.

Vi trenger tydelige politikere, med vilje og styrke til å løfte næringa vår. Som du sa Bjørn, det meste handler om politikk, og ikke minst styrke tollvernet. Klok, målretta og intens jobbing fra et sterkt Bondelag er avgjørende.

Kornprisen har vært løftet historisk mye i et oppgjør. Det gjør at kornbøndene kan satse videre, og produsere mest mulig korn på norske ressurser. Det er svært bra. Det som mange kornbønder stusser på er om det er en satsing på matkorn. Vi spiser først og fremst hvete. Når vi vet at målprisen på hvete og havre økte akkurat like mye, kan man undre på matkornsatsingen. Det koster betydelig mer å legge inn den innsatsen som kreves i form av gjødsel, plantevern, arbeidstimer og drivstoff for å få matkvalitet på kornet. Uten denne betydelige innsatsen vil kornet bli klassifisert til fôr. Her må det velges en tydeligere strategi fremover.

Fylkene som drenerer til Oslofjorden, har fått øremerkede midler til vannmiljøtiltak. Det er vi svært glade for. Vi skal være med å lage målrettede tiltak, og sikre matproduksjonen. Innsats for klima og bærekraft blir svært viktig fremover.

Jeg må også nevne arealtilskudd for grovfôr i sone 1. Jeg, og mange andre, har stått på denne talerstolen mange ganger, og prøvd å argumentere for å få tilbake dette. I år fikk vi det inn igjen. Det er nesten så jeg ikke tror det! Det viser at det nytter å jobbe over tid, og vil være et kjærkomment klapp på skuldra til de som har grovfôr hos oss.