Nyheter

Stortinget med taktskifte for å redusere kjedemakten

Stortinget slår fast at maktkonsentrasjonen i dagligvarekjedene er for stor, og ber regjeringa komme tilbake med tiltak. – Godt nytt for bonde og forbruker, mener bondelagsleder Bartnes.

- Kornproduksjon må bli mer lønnsom

Det sa Erling Aas-Eng i Norges Bondelag på årets kornkonferanse. Temaet var hvordan vi kan øke andelen norsk korn til mat og fôr. Matkorninitiativet ble også presentert.

– Lytt til rovviltnemndene!

Arkivbilde av varselbål ved Mjøsa.

I kveld aksjonerer bønder og brukere av utmarka for lokal forvaltning, og redusert rovdyrtrykk i ulvesona.

Fem gode grunner til at vi trenger beitedyr nå og i framtida

Sau på utmarksbeite på Ringebufjellet i Innlandet høster en verdifull ressurs.

Hver sommer slippes det over 2 millioner sau og lam, 254 000 storfe, 58 000 geiter og 9 000 hester på utmarksbeite i Norge.

Ukens podkast: Melkekvoter

I ukas landbrukspod får du svar på hva som skjer med melkekvoteordninga.

Kampen om å drive med sau inntil ulvesona

Sauebonde Ingvald Landet (41) er 13. generasjon på gården i Østerdalen. Nå kjemper han en kamp om å få drive med sauehold samtidig som trykket fra rovdyra stadig øker.

Bålaksjon mot ulveforvaltningen

Arkivfoto av varselbål i Lærdal. Foto: Njål K. Golf.

Bli med på bålaksjon tirsdag 19. januar kl. 18 i en markering mot ulveforvaltningen i Norge.

Ukens podkast: om regjeringas klimamelding

Hva sier regjeringas klimamelding om norsk landbruk? Legger de opp til et såkalt kjøttkutt?

Liten vilje til å satse på klimaomstilling i jordbruket

Regjeringa la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Foreslår endringer i kvoteordningen for melk

Bondelaget vil ta grep som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusenten og reduserer kvotekostnadene.

Ukens podkast: rovdyr i norsk natur eller sau i norsk utmark

Ukens episode er et høyaktuelt gjenhør om rovdyr.

Skredet i Gjerdrum

Skredulykken i Gjerdrum er en tragisk hendelse, og vi har stor medfølelse med de mange som er rammet, og berørte av ulykken.

Generasjonsskifte på gården

I jula, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Kornkonferansen 2021

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerer kornkonferanse torsdag 21. januar. I år er tema hvordan vi kan øke andelen norsk korn til mat og fôr.

Kalkulerer seg fram til klimatiltak

Det settes i gang mange positive klimatiltak i landbruket. Nå gjelder det å dokumentere effekten.

Det blir jul i år òg!

Dette året har gitt oss et nytt vokabular. Korona, karantene og kohort. Men også matsikkerhet, beredskap og bærekraft.

Valgnemda ønsker innspill

Valgnemnda i Norges Bondelag har startet jobben med å finne gode styrekandidater.

Ingen vilje til å styre i ulvesonen

Illustrasjonsfoto av ulv. Foto: Solveig Haugan Jonsen.

Mens Rovviltnemndene foreslo uttak av fem flokker, går regjeringa inn for to flokker. – Liten vilje til å styre etter Stortingets politikk i ulvesonen, det rammer lokalsamfunn hardt, mener Bartnes.

Hva er viktig i jordbruksforhandlingene 2021?

Alle lokallag oppfordres til å si sin mening.

3 millioner til et mer bærekraftig landbruk

Det er blant annet delt ut midler til kurs i praktisk bruk av skog for forebygging av naturskader.

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond har nå gjennomført den aller første søknadsrunden på kollektive midler. Det er delt ut 3 mil kr til små og store prosjekter som skal bidra til ei mer bærekraftig landbruksnæring.

Støtte til klimafond og investeringspakke

I innstillingen fra næringskomiteen til budsjettforslaget for 2021, ber opposisjonen om en investeringspakke for melkebruk og utredning av klimafond for landbruket.

Fredsprisen til FNs matvareprogram i dag

Denne uka feirer vi tildelingen av fredsprisen til WFP. - En anerkjennelse av at mat er sentralt for å bygge fred.

Fugleinfluensa i Norge

Kortnebbgås

De siste ukene er det oppdaget flere fugler med smittsom fugleinfluensa. Derfor utvides nå området med portforbud for fjørfe ytterligere, og gjelder hele Sør-Norge. All hobbyhøns må registreres hos Mattilsynet.

Lavt inntektsnivå i jordbruket i 2019

Illustrasjonsbilde.

Driftsgranskingene viser at tørkesommeren 2018 slo negativt inn for flere produksjoner i 2019.

Bondelagskokken vant Matprisen 2020!

Bondelagskokk Halvar Ellingsen på Kvitnes Gård, Vesterålen i Nordland, har vunnet selveste Matprisen 2020.

Enighet i Stortinget om å fjerne buffersone

Illustrasjonsbilde av ulv. Foto: Ove Magne Ribsskog.

Flertallet på Stortinget ved Ap, Sp og FrP vedtok i dag at det ikke skal etableres en buffersone i vinterens lisensjakt for ulv.

Kan levere mer kumelk i 2021

Det er nå klart at bønder kan levere like mye geitemelk, og to prosentpoeng mer kumelk neste år. – Korona har økt markedet for melkeprodukter, og vil vare inn i 2021 også, sier Bartnes.

Ukas podkast: om ringorm

Ukas tema i landbrukspodden er ringorm: hva er det og hvordan blir vi kvitt den?

Sorter og lever landbrukplasten!

Mesteparten av plasten som brukes i landbruket gjenvinnes, men det er ikke godt nok, når det er mye plast på avveie i elver og vassdrag.

Har du resistente muggsopp i fjøset?

Forskningsprosjekt søker hjelp fra bønder til å avdekke resistens og potensiell helserisiko for dyr og bønder.

Ukas podkast: makta over maten vår

Vi prater om dagligvarekjeder og matmakt denne uka, med John Ole Skrede fra DLF og Bondelagets egen Sigrun Pettersborg.

Fugleinfluensa nå i Norge

Hold fjørfe innendørs, etter at det er oppdaget fugleinfluensa på villfugl.

Vervekonkurranse - Vinn gavekort hos De Historiske

Foto: Utne Hotel

November er vervemåned i Bondelaget, og alle som verver minst ett nytt medlem er med i trekningen av et gavekort fra De Historiske Hotel og spisesteder.

Fastholder rovviltnemndenes vedtak

I vinterens lisensjakt kan det felles 27 ulver utenfor ulvesona. – Det er bra, mener Bondelaget.

Pelsdyrbøndenes skjebne i Stortinget nok en gang

I dag kom lovforslaget om hvordan erstatningen til pelsdyrbøndene utformes. – Dette forplikter for lite, sier Bartnes.

En avgjørende dag for norske bønder

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura.  – Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Bartnes.

Gjennomfører arbeidsgiverkurs for 2000 deltakere i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

jordbæråker

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Ukas podkast: klima og landbruk Arbeiderpartiet

Hvilken klimapolitikk ønsker Ap for norsk landbruk? Vi har spurt Åsmund Aukrust, som er ukas gjest.

Mentorordninga – ei suveren ordning

- Det er godt å vite at man ikke er alene. 25 år gamle Karoline Zahl var i startfasen med drift av ammeku da hun selv valgte Asbjørn Helland som mentor.

Landbruk er ikke et forhandlingskort

Det er en dårlig strategi å gi bort arbeidsplasser vi har, i håp om å få noen nye gjennom økt fiskeforedling, skriver Bartnes i svar til Sjømat Norge.

Frokostwebinar om karbonlagring i jord

jordkarbon

Gir karbonlagring i jord grobunn for nye klimaløsninger? Dette er tema for frokostwebinar, 19. november kl. 0800 - 0930.

Kan Norge bli et foregangsland for grønn landbruksteknologi?

Denne uka sender vi et gjenhør fra Landbrukspoddens livesending tidligere i høst. Tema for sendinga er klima og grønn landbruksteknologi

Anders Felde er vald til første leiar i Vestland Bondelag

Anders Felde

Hordaland + Sogn og Fjordane = Vestland Bondelag. - Eg gledar meg til å jobbe for å betre vestlandsbonden sine rammevilkår, seier nyvald fylkesleiar Anders Felde.

Vil du bli med i Bondelaget? 

Ikke bli forundret om du får dette spørsmålet. November er nemlig vervemåned i Bondelaget.

Bondelagskokken nominert til to gjeve priser!

Bondelagskokk Halvar Ellingsen er nominert til hovedprisen Matprisen 2020 og Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris.

Tida er inne for kraftfulle tiltak i verdikjeden for mat

Det er nødvendig å redusere dagligvarekjedenes dominans i hele verdikjeden. - Dette handler også om tilgang til butikkhyller og mangfoldet i norsk matproduksjon, sier Bartnes.

Seks tiltak for dagligvarebransjen

Her er Bondelagets forslag til tiltak, fra vårt høringssvar til dagligvaremeldinga.

Ukas podkast: klima og landbruk med Jon Georg Dale

Hva vil Frp holde på når partiet skal forhandle med regjeringa om den kommende klimameldinga?

Ny veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Sau på fjellbeite på Hundbergslia i Øyer.

Bønder i rovdyrområder som mister husdyr til rovdyr, har krav på erstatning. Her har vi samlet info, til søknadsfrist 1. nov.

Våre samarbeidspartnere