Genteknologiutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen 30. november 2020. Mandatet fra utvalget var å greie ut om ny genteknologi, nye teknikker og regulering av genmodifiserte organismer. 

Spørsmålet om GMO og genteknologi er blitt stadig mer aktualisert med nye teknologiske muligheter.

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder Norges Bondelag

I NOU-en er det en delt anbefaling fra utvalget. Mindretallet anerkjenner at det er behov for modernisering av lovverket som er tilpasset nyere forskning og teknologi. Flertallet synes å ville gå mye lenger, også ut over det som EU tillater i dag. 

– Bondelaget er positive til ny teknologi og forskning på området. Men for oss er det også viktig at forbruker skal kunne ta opplyste valg. Da må det være krav til grundig testing og merking. Alle GMO-er må merkes som GMO, sier Fjelltveit.

Alvorlige konsekvenser

Selv om man skulle vurdere sannsynligheten for uønskede effekter ved utsetting av GMO-planter eller mikroorganismer som svært lav, kan konsekvensene bli svært alvorlige og irreversible dersom det likevel skulle oppstå. Dermed er det all grunn til fortsatt å holde fast på føre-var-prinsippet.

I spørsmålet om genteknologi er den norske forbrukeren vel så opptatt av miljø og økosystemet som av mattrygghet. 

– Vårt utgangspunkt er at vi ikke kan risikere at tilliten til den norske merkevaren svekkes. Den har vi bygget opp over tid, og er også viktig for tilslutningen til landbrukspolitikken, forteller Fjelltveit.

Fjelltveit forteller videre at EU er vår største handelspartner, og at vi må ha et felles regelverk. Et harmonisert regelverk er enklere å håndtere.

– Vi mener også at en sameksistens av genmodifiserte og GMO-frie varer, med dertil doble varelinjer, vil være svært kostbart i Norge der produksjonen i all hovedsak er for et lite hjemmemarked, sier Fjelltveit.

– Det er viktig at lovverket blir modernisert og tilpasset nyere forskning og teknologi. Men så lenge vi ikke vet hvor EU lander med sitt regelverk, haster det ikke å gjøre store endringer i Norge. Nå skal vi gå grundig gjennom NOU-en og foreta våre vurderinger til et høringssvar, avslutter Fjelltveit.