Antall tilfeller
I 2022 ble det påvist 1300 tilfeller av kvast hos storfe ifølge tall fra Kukontrollen (Tine) og Storfekjøttkontrollen (Animalia).

Tirsdag 30. mai lanserte vi kampanjen på Bygdøy Kongsgård. Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret. Landbruks- og matminister Sandra Borch deltok på lanseringen sammen med leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Målet er at kampanjen skal bidra til færre skadde dyr. En liten bit i fôret er nok til å utgjøre stor skade, og i verste fall føre til døden for ei ku. 

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Landbruks- og matminister Sandra Borch engasjerer seg også i saken. Hun oppfordrer alle til å pante boksen, alltid!

Kampanjeelementer

Kampanjen inneholder plakater til deling i sosiale medier, i tillegg til trykte plakater som Bondelagets lokallag oppfordres til å henge opp ved panteautomater, rasteplasser og i andre områder hvor folk ferdes om sommeren.

Plakat til Facebookinnlegg: Nynorsk og bokmål

Plakat til historie (story): Nynorsk og bokmål

Plakat A4 størrelse: Nynorsk og bokmål

Plakat A3 størrelse: Nynorsk og bokmål

Fakta

Kvast er en fordøyelsesforstyrrelse hos storfe. Den er nokså vanlig og skyldes at skarpe ting som spiker, ståltrådbiter og lignende som opptas med fôret, havner i nettmagen. Når denne kontraherer seg, kan gjenstandene skade eller stikke gjennom nettmageveggen, eventuelt også gjennom mellomgulvet.

Resultatet kan være alvorlig betennelse i bukhinne/brysthinne, eventuelt med dødelig utgang.

(Kilde: www.snl.no)