Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag 14. og 15. juni. Videoer av de innstilte ligger nederst i saken.

– Vi har mottatt svært mange innspill fra fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer, noe vi setter stor pris på. Et stort engasjement i organisasjonen er bra. Vi har intervjuet hele det sittende styret og mange andre aktuelle kandidater, sier Kari Åker, leder av valgnemnda.

– Vi har lett etter kandidater som forstår den krevende situasjonen vi er inne i, som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier Åker videre.

Har tatt mange hensyn

Ledertrioen velges for ett år om gangen, mens styremedlemmer velges for to år.

– I tillegg til personlige og egenskaper er det tatt hensyn til kjønnsfordeling, geografi og produksjon, sier Åker.

– Vi velger å innstille på gjenvalg av hele ledertrioen. De framstår som et faglig veldig sterkt team som tenker helhetlig og jobber for vekst og utvikling for alle norske bønder, forteller Åker.

Konrad Kongshaug fra Møre og Romsdal er innstilt som nytt styremedlem for to år. Åse Sundvor fra Innlandet kommer inn for Audhild Slapgård som har takket ja til ny jobb utenfor Bondelaget og derfor går ut før sin to-årsperiode er ferdig. Arthur Salte, Rogaland, innstilles på gjenvalg. Merete Sund fra Nordland, representant fra Nortura innstilles på gjenvalg. Det samme gjelder for Solveig Bratteng Rønning, Nordland, fra Tine.

Når det gjelder varamedlemmer er det innstilt tre nye. Første er Erlend Fiskum fra Trøndelag, andre er Sven Martin Håland fra Rogaland og tredje er Mari Trosten fra Finnmark.

Karl Fredrik Okkenhaug fra Trøndelag innstilles på gjenvalg til ordfører. Det samme gjelder varaordfører Bente Gro M. Slettebø fra Rogaland.

– Etter en lang prosess og intervjuer med flere aktuelle kandidater har en enstemmig valgkomité landet på denne innstillingen. Vi har vektlagt å få inn ytterligere kompetanse på melk, storfekjøtt og fjørfe samt rovdyrpolitikk og politisk forståelse, sier Åker.

– Vi har fått inn markant færre forslag på kvinner enn på menn. Det er ei utfordring som hele organisasjonen må ta tak i, mener Åker.

– Valgkomiteen har hatt som utgangspunkt å bygge det beste laget for den norske bonden. Vi mener at vi har kommet fram til et styre som vil gjøre en solid innsats for medlemmene i Norges Bondelag og landbruksnæringa i stort, avslutter hun.

John-Erik Skjellnes Johansen fra Nordland er ikke på valg og har ett år igjen i styret, det samme gjelder Thor Johannes Rogneby fra Felleskjøpet. Erling Aas-Eng fra Innlandet har ikke stilt seg til disposisjon for videre arbeid i styret.