Jordbruksvavtalen skal i gjennomsnitt gi mulighet for økte inntekter på 111 000 kroner per årsverk i 2024. I regnearket under kan du legge inn data for egen gård, for produksjon, husdyr og areal og beregne utslag av jordbruksavtalen for endringer i priser og tilskudd hensyntatt forventet kostnadsvekst. 

Oppdatert med livdyromsetning:

Klikk her for å komme til regearket.