Jordbruksavtalen:
Jordbruksavtalen framforhandles mellom staten og faglaga i jordbruket. Uavhengig av avtale eller brudd sender regjeringen over en prop til Stortinget som behandles av næringskomiteen. Denne er under behandling nå, og vil debatteres og voteres over i Stortinget den 12. juni.

I vårt høringssvar viser vi til at det har vært tøffe forhandlinger i år, men at vi er glade for at det kom en avtale på plass.

– Vi mener at å tette inntektsgapet vil være avgjørende for å nå målene Stortinget har satt, og ber om at også næringskomiteen anerkjenner denne sammenhengen. Det er en sterk sammenheng mellom gode inntektsmuligheter og evnen jordbruket har til å øke sjølforsyningen, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Vi peker også på at vi nå har forhandlet fram to jordbruksavtaler denne Stortingsperioden uten å ha et grunnlagsmateriale som Stortinget mener er egnet for å sammenligne inntektene i jordbruket med andre grupper.

– Derfor ber vi nå næringskomiteen om å legge klare føringer ved behandlingen av årets jordbruksoppgjør om at Stortinget får prinsippene om nytt grunnlagsmateriale til behandling raskt slik at det kan ligge til grunn for neste års oppgjør, sier Gimming.

Må på plass

Verken opptrappingsplan eller tallgrunnlag har vært en del av forhandlingene. Det er heller ikke tollvern.

– Stortinget bør så raskt som mulig vedta en overgang til prosenttoll for alle tollinjer der det gir best beskyttelse. Stortinget har også tidligere bedt regjeringen vurdere dette. Nå må det på plass, sier Gimming.

Hovedprioriteringene for Bondelaget i årets jordbruksforhandlinger var økte inntekter for alle, men et særlig fokus på melkeproduksjon og utviklingen i Nord-Norge.

– I tillegg til et økonomisk løft, er det gjort flere grep innenfor melkeproduksjonen. Vi ber næringskomiteen bidra til å skape ro om kvoteordningen med mål om økt andel eid kvote og reduserte kvotekostnader for aktive produsenter, sier Gimming.

– Det er også avtalt egne betingelser for investeringsvirkemidler til ombygging til løsdrift allerede fra 1. juli 2023 for å få fart på omstillingen, avslutter Gimming.

Les alt om jordbruksoppgjøret her.