Tekst: Guro Bjørnstad Heimly. Foto: Eryk Oskar Swiergon.

Politikere fra samtlige partier på Stortinget tok turen ut for å spise frokost med Bondelaget, og få en god prat om landbrukspolitikk og det kommende jordbruksoppgjøret. Se bildegalleri nederst i saken! 

Odelsjenta Ragnhild Marie Gjersøe Eriksen (23) fra Halden var blant dem som holdt appell. Hun er tydelig på at dersom det skal være aktuelt for henne å ta over gården, må et sikkerhetsnett og bedre velferdsordninger være på plass, slik at hun kan leve et vanlig familieliv etterhvert. – Det er uaktuelt for meg, og andre unge kvinnelige bønder å gå høygravid i fjøset blant store dyr når den tid kommer. I tillegg til å være bekymra for seg selv i en allerede sårbar situasjon, så skal vi bekymre oss for vårt livsverk og produksjonen på gården. For hvem er der når vi selv ikke har mulighet, spurte Ragnhild.

Bjørn Gimming. Foto: Eryk Oskar Swiergon.Bakteppet for årets Bondefrokost er høye kostnader og stor usikkerhet i landbruket, med en alvorlig økonomisk situasjon i flere produksjoner. – I dette jordbruksoppgjøret må vi sammen gjøre alt i kan for å gi bønder tro på at det er ei framtid i norsk matproduksjon, for unge som Ragnhild og for alle som fortsatt vil produserer mat, sa bondelagsleder Bjørn Gimming. Hans oppfordring til politikerne var klar: – Ikke ta bønder og næringa for gitt! Vi trenger et jordbruksoppgjør som gir kraftig inntektsløft og som reduserer inntektsgapet til andre grupper!

Se hele programmet fra bondefrokosten her, som også inneholder videoer fra bønder og reaksjoner fra politikere, i tillegg til appellene fra scenen:

 

Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Eryk Oskar Swiergon.Blant politikerne som var til stede, var Torgeir Knag Fylkesnes fra SV. Han sier at den siste tida har vist oss at vi ikke kommer utenom økt selvforsyning. – SV har blitt enig med regjeringspartiene om at utgangspunktet fra staten i forhandlingene skal være utjevning og økt selvforsyning. Da forventer vi at staten leverer på det, det er deres mandat fra Stortinget.

SV har tatt til orde for en fireårig plan, som i løpet av fire år har jevnet ut inntektene mellom bønder og andre. – Vi kan ikke dra dette ut i ti år, da kan det være for seint. Dette handler om nasjonal sikkerhet på lengre sikt. Da må vi benytte anledningen nå, slår Fylkesnes fast.

Regjeringspartiet Senterpartiet mener de har løftet landbruket straks etter at de kom i regjering. Per Olav Tyldum representerer Senterpartiet i næringskomiteen på Stortinget. – For at bondeyrket skal være attraktivt også i framtida må vi få på plass inntektsløft og investeringstilskudd, men det som er minst like viktig som inntektsmuligheter, er velferdsordninger, mener han.

Olaug Bollestad. Foto: Eryk Oskar Swiergon. Tidligere landbruks- og matminster Olaug Bollestad fra KrF viser til Ragnhild Eriksen sin appell: – Det er klart at bonden trenger et sikkerhetsnett, og vi trenger også stabilitet og sikkerhet rundt tallene. Bøndene må få trygghet i at det får inntekt, sier hun.

 

 

 

Ann Kristin Teksle.Bonde Ann Kristin Teksle i Ulefoss i Telemark var blant dem som fortalte om sin hverdag i en video på den digitale delen av sendingen. Hun merker kostnadsøkningene godt. – Økonomien er en stor utfordring nå. Det er flere bønder som slutter. Avløsertilskuddet på 98 000 kroner i året rekker til avløsning én helg i måneden, og ingen ferier. Denne summen må opp!, er den klare beskjeden fra Teksle før årets forhandlinger.