Departementet ønsket utdyping av tidligere innsendte innspill, samt konkrete forslag til tiltak i hver enkelt produksjon.

Bondelagets hovedbudskap i innspillsmøtet var å sette dyrevelferd inn i en sammenheng, og vi slår fast at matproduksjon er landbrukets viktigste samfunnsoppdrag. Landbruket skal produsere mat, men det kan vi ikke gjøre til enhver pris. Bonden er selvstendig næringsdrivende, natur- og ressursforvaltere, og skal ivaretar en rekke hensyn. Dyrevelferd er et av disse.

Dyrevelferd skal være et fortrinn for norsk landbruk

Kunnskapen om dyrs behov har økt og vi ønsker at dyrevelferd skal være et fortrinn for norsk landbruk. Det betyr at dyrevelferden må videreutvikles. For å få til dette er vi opptatt av det som løfter alle, og samfunnet må være opplyst om målkonfliktene. Bonden må være med, for det er bonden som er den viktigste enkeltfaktoren for dyras velferd. Det er sammenheng mellom bondevelferd og dyrevelferd, og bondens velferd avhenger av blant annet en god balanse mellom ferie og fritid og trygg økonomi.