I dagens pressekonferanse presenterte regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2023. Her får blant annet Bionova en styrkning på 40 millioner kroner. 

–Det er bra at regjeringen bevilger penger til dette, fordi bonden kan ikke alene bære denne kostnaden. Bionova blir et viktig verktøy for bonden, dersom vi skal nå klima og bærekraftsambisjonene i landbruket sier Egil Hoen 1. nestleder i Norges Bondelag

Det er store ambisjoner i næringa, og mange ønsker tilpasse sin drift og produksjon til en mer klimavennlig og bærekraftig matproduksjon. Det er derfor avgjørende at regjeringen bevilger nok midler slik at arbeidet kan fortsette.

Norges Bondelag har vært tydelige på at Bionova skal finansieres over statsbudsjettet og ikke over jordbruksavtalen. Bevilgningen i RNB er et signal om dette, selv om det langt fra står i forhold til de betydelige tiltakene som må på plass.

Egil Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag

Fra Januar 2023 da Bionova ble startet opp og fram til i dag er det over 400 søknader som ikke har blitt behandlet på grunn av manglende midler. 

–Derfor ser vi at denne bevilgningen ikke er nok. Allerede i februar ble behandlingen av søknader stoppet opp på grunn av for lite penger. Behovet, og viljen til å kutte klimagasser i landbruket er stor. Regjeringen må nå støtte opp dette arbeidet, og vise mer vilje til å satse på Bionova i årene framover. Jordbruket kan bidra med mye fornybar energiproduksjon, legger Hoen til.