Med kun timer igjen til fristen for når en eventuell jordbruksavtale må være på plass, melder Bjørn Gimming leder i Norges Bondelag at det er krevende. 

Det drar seg til, og det er en krevende prosess på avgjørende spørsmål.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Prosessen så langt

Den 26. april la Norges Bondelag fram sitt krav på vegne av jordbruket, og 4. mai la staten fram sitt tilbud. 8. mai meldte Norges Bondelag at de ville gå i forhandlinger med staten. Etter dette har det vært såkalte prosedyrer hvor man går grundig gjennom de to dokumentene (krav og tilbud), før partene gjør sine interne vurderinger. Det har vært flere møter mellom partene, og er meldt om tøffe tak og at det jobbes med kompliserte tema og krevende problemstillinger. 

Videre vei

16. mai er fristen for at partene i jordbruksforhandlingene skal komme til enighet. Bakgrunnen for dette er at det etter inngått avtale eller eventuelt brudd skal være nok tid til å behandle saken i Stortinget før sommeren. Dette er avgjørende siden målprisendringene trer i kraft fra 1. juli. 

 

Jordbrukets krav

Statens tilbud