Det samme spørsmålet ble spurt for to år siden, og da var tallet på 22 prosent. Totalt 1123 bønder har svart på årets undersøkelse.

–  Vi i jordbruket er opptatt av rekruttering på linje med alle andre. Vi trenger å tiltrekke oss unge folk inn i næringa til matproduksjon. Det at så mange ikke vil anbefale til neste generasjon er et alvorlig faresignal, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Det er Agri Analyse som står bak Landbruksbarometeret, sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke, Landkreditt Bank og Felleskjøpet Rogaland Agder.

I barometeret svarer 3 av 4 at de trives godt som bonde. Samtidig sier nesten 1 av 3 at de ikke ser lyst på framtiden.

– Jeg tror det henger mye sammen med en anstrengt økonomi og en tøff hverdag med lite fritid. I sum gjør dette at man kanskje ikke har så lyst å anbefale yrket til neste generasjon.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

64 prosent av bøndene her i landet oppgir at lønnsomheten på gården er veldig eller ganske dårlig. Samme andel oppgir at de ikke planlegger store investeringer.

– Vi ser at andelen som beskriver lønnsomheten som dårlig eller ganske dårlig har steget hvert år siden 2017. Dette gir grunn til bekymring. Vi er nødt til å jobbe for at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper tettes, sier Gimming.

Kjenner seg igjen i tallene

Bente Roer driver med grønnsaker, korn og kylling i Rygge. Hun kunne fortelle at hun synes tallene fra Landbruksbarometeret var interessante.

– Jeg kjenner meg ganske godt igjen i tallene. Og det at vi har gode rammebetingelser er for meg svært viktig, sa Roer.

Hun fortalte også at hun ser på seg selv som heldig, fordi hun har noen som kan ta over gården hennes.

– Det var ikke gitt at sønnen min skulle overta. Men han valgte landbruket, og han vet på mange måter hva han går til, fortalte hun.

Hilsen fra England

Minette Bridget Batters, leder av National Farmers’ Union of England and Wales hadde også sendt en videohilsen.

– Vi må samle oss og innse at for å mate en stadig endrende og stadig mer utfordrende verden, må vi plassere bønder og matproduksjon i hjertet av det. Vi må også innse at det å si at vi bare kan importere maten vår er ekstremt naivt, sa hun.  

Se opptak av seminaret her: