Jordbruket startet i dag konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger. Les saken her