Årets tall fra budsjettnemda viser at det ikke har vært inntektsvekst i jordbruket i perioden 2015-2019.

Les nettsak her