Bondelaget ba Stortinget styrke matsikkerheten, under høring av jordbruksavtalen i Næringskomiteen. Les mer her.