Håper flere benytter tilskuddet for el-kontroll

  • Tips en venn om denne siden

brann

To av tre branntilløp i landbruket kan knyttes til elektriske anlegg og Bondelaget gir derfor 5000 kr i tilskudd til el-kontroll med varmesøkende kamera. Hittil er tilsammen 8,5 millioner fordelt på 1 700 medlemmer. Nå håper Bondelaget at flere benytter seg av tilskuddet, før den fases ut i løpet av neste år.

- Over 10 000 medlemmer som kan kvalifisere for å få dette tilskuddet har enda ikke benyttet seg av det. Innen 2020 fases ordningen ut, så jeg håper flere griper muligheten før det er for sent, sier Pål-Arne Oulie, rådgiver i Norges Bondelag.

To av tre branntilløp i landbruket har elektrisk årsak og Norges Bondelag vedtok i 2014 en satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera for å få bukt med et stadig økende antall landbruksbranner.

Har utbetalt 8,5 millioner i tilskudd

Bondelaget etablerte i 2016 et tilskudd for å få i gang gjennomføring av el-kontroll med varmesøkende kamera, med finansieringsstøtte fra Gjensidige. Over 1 700 medlemmer har mottatt tilskudd for el-kontroll og mer enn 8,5 millioner kroner er utbetalt fra Bondelaget.

Siden oppstarten av satsingen på forsterket el-kontroll har det vært en fallende trend på landbruksbranner og 2017 hadde de laveste forsikringsutbetalingene på 10 år. Hele forsikringsbransjen stiller nå krav om el-kontroll med varmesøkende kamera for middels store og store gårdsbruk og veksthus.

Ordningen fases ut før 2020

Tilskuddet har vært 5 000 kroner siden oppstart, men innen 2020 vil ordningen fases ut, så hvis du enda ikke har tatt slik el-kontroll, anbefaler vi at du gjør det før tilskuddsordningen blir borte.

Om lag 500 medlemmer har gjennomført kontrollen, rettet opp avvik og dermed berettiget tilskuddet, men har ikke lagt inn kontonummer på «Min side» på www.bondelaget.no. Dermed har de ikke fått utbetalt tilskuddet de er berettiget. Der Bondelaget har registrert telefonnummer vil det bli sendt SMS-varsel til dem det gjelder.

Det har forekommet at enkelte medlemmer har opplevd å falle utenfor den automatiske utbetalingen, som går kvartalsvis. Hvis du mener du allerede skulle ha mottatt tilskuddet, og det har gått mer enn et halvår, ring oss på 22 05 47 30 så foretar vi en manuell utbetaling.  

Relaterte artikler

Brann i landbruket

Langt færre husdyrbranner i landbruket

Ny statistikk viser at landbruket har redusert antall branner hvor husdyr har omkommet med 67 prosent siden 2014. Samtidig øker antall boligbranner i landbruket. Nå tar næringa grep.

Skjerdump fra godtbondevett.no

Nå relanseres GodtBondevett.no

Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

Illustrasjonsbilde: Okser. En av de tre dødsulykkene i landbruket i fjor skjedde ved at en bonde ble stanget ihjel av okser.

Historisk lavt tall

Tre personer døde i ulykker knyttet til arbeid i landbruket i fjor. - Tre omkomne personer er tre for mye, men vi er glad for den positive utviklinga, og vil fortsette å jobbe for at vi unngår slike ulykker, sier Birte Usland.

Antall dødsulykker i landbruket har gått ned de siste årene.

Færre dødsulykker i landbruket

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallaget kan gjennomføre i ungdomsskolen. Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag.

Foto: Anne-Lill Newermann

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Forside rapport

Rapport som kan redde liv

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» lanseres i dag. - Alle har noe å lære av denne, mener HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.

Reiten og Fløisand

Sverre møtte veggen

Sverre Reiten drev gård med melkekyr og sau på Garborg i Rogaland, hadde godt sovehjerte og hadde aldri tatt en dispril. Så forsvant nattesøvnen. Uten at han forsto hva som skjedde, gikk han inn i en tung depresjon.

Per Ole Ranberg

De best mulige menneskene

Det er menneskene som er den avgjørende faktoren i danningen av landbrukets omdømme som igjen er en avgjørende faktor for de rammebetingelsene landbruket har – og får

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere