Tilskudd til el-kontroll med varmesøkende kamera

Av Pål Arne Oulie,
 • Tips en venn om denne siden

Gårdsbrann

El-kontroll med varmesøkende kamera er effektivt for å avdekke brannfarlige el-feil. Som medlem i Norges Bondelag kan du være berettiget et tilskudd på 5 000 kroner for å ta kontrollen og lukke avvik. Tilskuddet utbetales automatisk om du logger inn på "Min side" og registrer ditt kontonummer.

Undersøkelser fra Landbrukets Brannvernkomité viser at 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg oppstår i elektrisk anlegg og utstyr. El-kontroll med bruk av varmesøkende kamera er en effektiv måte å avdekke brannfarlige el-feil. Bondelaget deler ut et tilskudd på 5 000 kroner til medlemmer som gjennomfører slik el-kontroll og lukker avvik.

Gjensidige har stilt 5 millioner kroner til disposisjon per år i fire år, for at Bondelaget skal bidra til å fase inn ny el-kontroll med termografering for næringsbygg med varmesøkende kamera. Bondelaget har valgt å gi disse pengene tilbake til medlemmene som kommer inn under Gjensidiges kriterier, som er omtalt nedenfor.

Når kontroll er gjennomført, må de fleste utbedre noen brannfarlige avvik. Kontrolløren registrerer at kontroll er gjennomført, og at avvik er utbedret i forsikringsbransjens database, og du får «grønn status» hos forsikringsselskapet. Gjensidige øker da sikkerhetsrabatten fra 20 % til 35 % på brannforsikringspremien og Bondelaget utbetaler 5 000 kroner. Alt du behøver å gjøre er å se til at ditt kontonummer er registrert.

Framgangsmåte for å motta tilskuddet fra Bondelaget

Alt du behøver å gjøre hos Bondelaget for å få tilskuddet er å se til at korrekt kontonummer, telefonnummer og e-post er registrert på «Min side» på Bondelaget.no.

Det gjør du slik:

 • Gå inn på Norges Bondelags nettside www.bondelaget.no
 • Rull ned til «Logg inn på Min Side» - klikk (eller klikk direkte her: https://www.bondelaget.no/logg-inn/)
 • Legg inn brukernavn (din e-postadresse – den som er registrert i Bondelaget)
 • Passordet er ditt eget
 • (Er du ny bruker eller har glemt passord? Klikk på «Glemt passord/ny bruker». Legg inn e-postadressen på nytt og klikk «send passord»
 • Da får du en e-post med nytt passord. Bruk dette.
 • Da kommer du til «dine opplysninger» og kan legge inn kontonummer, telefonnummer og e-post.

Bondelaget får tilsendt fil med navn fra Gjensidige kvartalsvis og kobler på kontonummer for automatisk utbetaling. Det er ikke nødvendig med søknad eller annen henvendelse til Bondelaget for å få pengene. Det blir utbetalt tilskudd fram til 2019, og størrelsen på tilskuddet var garantert å være 5 000 kroner for de 1000 første. Dette antallet er nå passert, men beløpsstørrelses opprettholdes foreløpig på 5 000 kroner utover i 2018. Siden den årlige potten er på 5 millioner kroner, kan tilskuddetssatsen kan bli redusert om pågangen blir vesentlig større i 2018 enn 2017.

Framgangsmåte for å bestille El-kontroll med varmesøkende kamera

Du kan bestille el-kontroll på egen hånd eller ved å henvende deg til forsikringsselskapet:

Send e-post til el-kontrollbestilling@gjensidige.no eller kontakt Gjensidige på 03100 og velg landbruk.

Når el-kontroll er utført, må de fleste rette noen brannfarlige feil. Husk at elektrikeren du leier inn til dette må rapportere til kontrolløren når alt er utbedret. Da øker rabatten på brannforsikringspremien fra 20 % til 35 % og du kan motta tilskuddet på 5 000 kroner.

Hva krever og gjør myndighetene?

 • Gjennom forskrifter om dyrehold stiller myndighetene krav til gjennomføring av el-kontroll hvert tredje år i driftsbygninger med et visst antall husdyr (se neste avsnitt). 
 • Det lokale eltilsyn (DLE) foretar stikkprøvekontroller av el-anlegg på gårdsbruk.

Hva krever forsikringsselskapene?

Gjensidige krever sertifisert «El-kontroll med termografering»  de av kundene våre som har en størrelse på husdyrproduksjonen som medfører krav til «faglig el-kontroll» i henhold til forskrift om dyrehold. De øvrige forsikringsselskapene følger tilsvarende krav.

Kontrollen skal gjennomføres hvert tredje år av kontrollører som er sertifisert i henhold til NEK 405-3 (næringskontroll) og NEK 405-1 (termografi) i driftsbygninger med:

 • storfe; flere enn 30 dyr
 • hest; flere enn 10 dyr
 • småfe (sau og geit); flere enn 30 vinterfôrede dyr
 • svin; flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker
 • svin; flere enn 60 slaktegriser eldre enn 10 uker
 • fjørfe; flere enn 200 dyr i besetningen
 • korntørking med varmluftstørke 
 • andre driftsbygninger med forsikringsverdi høyere enn 10 millioner kroner
 • i tillegg skal gårdens bolighus og andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen, kontrolleres

Krav til gartnerier

Det kreves tilsvarende kontroll hvert år i gartnerier med vekstlys. For mindre gartnerier kan det etter individuell vurdering godkjennes kontroll hvert tredje år.

Om du bestiller el-kontroll selv må du sikre at følgende er på plass:

 • Kontrollør må være sertifisert for Næringskontroll (NEK 405-3) og Termografering (NEK 405-1
 • Kontrolløren bør gjennomføre et frivillig tilleggskurs om spesielle utfordringer i landbruksbygg for el-kontrollører.
 • Elektriker må utbedre evt. avvik (Kontrollørens firma eller annet firma)
 • Elektriker må rapportere om utført arbeid til kontrollør
 • Kontrollør skal registrere at avvik er utbedret i forsikringsbransjens database hos Finans Norge.

Gårdsbruk utenfor kravet

Det er tilstrekkelig med el-kontroll etter standarden «El-kontroll bolig» (NEK 405-2) for driftsenheter som ikke kommer inn under kravet om el-kontroll næring med termografering. Det er likevel mulig å gjennomføre el-kontroll næring med termografering på frivillig basis. Dette gir ikke tilskudd, men gir 20% rabatt på brannforsikringspremien.

Lykke til med innsatsen for økt brannsikkerhet!

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere