Tilskudd til el-kontroll med varmesøkende kamera

Av Pål Arne Oulie,
 • Tips en venn om denne siden

Gårdsbrann

El-kontroll med varmesøkende kamera er effektivt for å avdekke brannfarlige el-feil. Som medlem i Norges Bondelag kan du være berettiget et tilskudd på 5 000 kroner for å ta kontrollen og lukke avvik. Tilskuddet utbetales automatisk om du logger inn på "Min side" og registrer ditt kontonummer.

Undersøkelser fra Landbrukets Brannvernkomité viser at 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg oppstår i elektrisk anlegg og utstyr. El-kontroll med bruk av varmesøkende kamera er en effektiv måte å avdekke brannfarlige el-feil. Bondelaget deler ut et tilskudd på 5 000 kroner til medlemmer som gjennomfører slik el-kontroll og lukker avvik.

Gjensidige har stilt 5 millioner kroner til disposisjon per år i fire år, for at Bondelaget skal bidra til å fase inn ny el-kontroll med termografering for næringsbygg med varmesøkende kamera. Bondelaget har valgt å gi disse pengene tilbake til medlemmene som kommer inn under Gjensidiges kriterier, som er omtalt nedenfor.

Når kontroll er gjennomført, må de fleste utbedre noen brannfarlige avvik. Kontrolløren registrerer at kontroll er gjennomført, og at avvik er utbedret i forsikringsbransjens database, og du får «grønn status» hos forsikringsselskapet. Gjensidige øker da sikkerhetsrabatten fra 20 % til 35 % på brannforsikringspremien og Bondelaget utbetaler 5 000 kroner. Alt du behøver å gjøre er å se til at ditt kontonummer er registrert.

Framgangsmåte for å motta tilskuddet fra Bondelaget

Alt du behøver å gjøre hos Bondelaget for å få tilskuddet er å se til at korrekt kontonummer, telefonnummer og e-post er registrert på «Min side» på Bondelaget.no.

Det gjør du slik:

 • Gå inn på Norges Bondelags nettside www.bondelaget.no
 • Rull ned til «Logg inn på Min Side» - klikk (eller klikk direkte her: https://www.bondelaget.no/logg-inn/)
 • Legg inn brukernavn (din e-postadresse – den som er registrert i Bondelaget)
 • Passordet er ditt eget
 • (Er du ny bruker eller har glemt passord? Klikk på «Glemt passord/ny bruker». Legg inn e-postadressen på nytt og klikk «send passord»
 • Da får du en e-post med nytt passord. Bruk dette.
 • Da kommer du til «dine opplysninger» og kan legge inn kontonummer, telefonnummer og e-post.

Bondelaget får tilsendt fil med navn fra Gjensidige kvartalsvis og kobler på kontonummer for automatisk utbetaling. Det er ikke nødvendig med søknad eller annen henvendelse til Bondelaget for å få pengene. Det blir utbetalt tilskudd fram til 2019, og størrelsen på tilskuddet vil være 5 000 kroner ut 2018.

Framgangsmåte for å bestille El-kontroll med varmesøkende kamera

Du kan bestille el-kontroll på egen hånd eller ved å henvende deg til forsikringsselskapet:

Send e-post til el-kontrollbestilling@gjensidige.no eller kontakt Gjensidige på 03100 og velg landbruk.

Når el-kontroll er utført, må de fleste rette noen brannfarlige feil. Husk at elektrikeren du leier inn til dette må rapportere til kontrolløren når alt er utbedret. Da øker rabatten på brannforsikringspremien fra 20 % til 35 % og du kan motta tilskuddet på 5 000 kroner.

Gjensidige stiller krav om gjennomføring av «el-kontroll næring med termografering» for:

 • Husdyrbruk som har krav om brannvarsling. (Jfr. Mattilsynets holdforskrifter for husdyr).
 • Kornprodusenter, med elektrisk oppvarmet korntørke.
 • Veksthus ved elektrisk vekstlys.

Om du bestiller el-kontroll selv må du sikre at følgende er på plass:

 • Kontrollør må være sertifisert for Næringskontroll (NEK 405-3) og Termografering (NEK 405-1
 • Kontrolløren bør gjennomføre et frivillig tilleggskurs om spesielle utfordringer i landbruksbygg for el-kontrollører.
 • Elektriker må utbedre evt. avvik (Kontrollørens firma eller annet firma)
 • Elektriker må rapportere om utført arbeid til kontrollør
 • Kontrollør skal registrere at avvik er utbedret i forsikringsbransjens database hos Finans Norge.

Gårdsbruk utenfor kravet

Det er tilstrekkelig med el-kontroll etter standarden «El-kontroll bolig» (NEK 405-2) for driftsenheter som ikke kommer inn under kravet om el-kontroll næring med termografering. Det er likevel mulig å gjennomføre el-kontroll næring med termografering på frivillig basis. Dette gir ikke tilskudd, men gir 20% rabatt på brannforsikringspremien.

Lykke til med innsatsen for økt brannsikkerhet!

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere