Nyheter fra Akershus Bondelag

Miljøhensyn og økt matproduksjon

Regjeringa la ikke opp til økning i RMP - potten i år sjøl om potten i fjor var for liten. I tidligere år er denne potten økt i takt med at flere blir med i ordningen. Det har altså ikke skjedd i år. Vi skal altså ta en del av jorda ut av drift i form av kantsoner og grasdekte vannveier. Samtidig skal vi ha en driftsform som for noen fører til lavere avlinger. Når vi i tillegg ser av landbruksmeldinga at vi skal en 20 % økning i matproduksjonen oppstår det for meg et problem. Hvordan skal vi få til dette? Vi må bort fra generelle forskrifter og tilskuddsformer. Vi må inn på planer på det enkelte gårdsbruk der en lager en kall det gjerne, miljøplan trinn 3 som sier hva som kan jordarbeides om høsten, hvilke bekkekanter som må sikres, og hvilke dråger som må legges i gras.

VIL VI NÅ MÅLET

”Vil vi nå målene om å opprettholde selvforsyningsgraden av korn i Norge?”, var spørsmålet årsmøteutsending Jens Kristian Waaler stillte både til styret i Norges Bondelag og til landbruksministeren som var til stede på årsmøtet. Den nye mat og landbruksmeldinga er ambisiøs om norsk landbruks bidrag til å brødfø den voksende befolkningen. Viken-området produserer 60 % av det norske kornet, Hedmark og Oppland 25%, Trøndelag 12% og resten av landet 3 % Kornproduksjonen utvikler seg ikke i riktig retning.

Statens vegvesen og Bioforsk flytter matjord fra ny E18 i Follo

Den totale mengden dyrket mark skal bevares når Statens vegvesen og Bioforsk flytter matjord fra E18 til nytt åkerland i Follo. Prosjektet kan skape presendens for fremtidige veiutbygginger i Norge.

Møteaktivitet i Akershus Bondelag

Tirsdag 5. juni samler Akershus Bondelag først styret til styremøte, dernest utsendinger til Norges Bondelags årsmøte for å avslutte dagen med møte for lokallagsstyrene.

Har du husket å melde deg på til kåring av bygdeutviklingsprisen?

Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. Den fylkesvise vinneren går videre til den nasjonale kåringen der premien er 200.000 kroner. Påmeldingsfrist går ut på fredag!

Vern gjennom bruk, floskel eller virkelighet?

En halv million bygninger står tomme i norsk landbruk. Er det virkelig slik at det ikke er bruk for dem? Representerer denne kulturarven bare utgifter og ingen inntekter, bare sorger og ingen gleder? I Breidablikk 14. juni fortsetter vi der vi slapp før jul, og setter fokus på bygningsarven i landbruket.

Uten bonden ingen mat

"Så enkelt kan det sies, og så alvorlig er matvaresituasjonen sett ut fra tre ting: Klimaendringer, folketallet i verden øker, særlig på grunn av økt levestandard i østlige land, og matproduksjonen har stagnert, sier bonde Lars Halvor Stokstad

230 Akershusinger på demonstrasjon i Oslo

Mandag stilte over 230 av våre medlemmer i Akershus opp i stordemonstrasjonen i Oslo. Mer enn 15 traktorer fra nærområdet stilte i tillegg. Her kan du se bilder fra demonstrasjonen.

Opptog for norsk matproduksjon

Opptog for å markere ønsket om økt norsk matproduksjon og misnøye med Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Se bilder

Det er lagt ut bilder fra aksjoner i forbindelse med bruddet under -Bildeserier- som du finner i venstre marg.

Blokaden på Bjølsen er stoppet

Blokaden ble stoppet i dag tidlig kl. 07.00.

Blokkering av matmelanlegg i Oslo

Fase 2 av aksjonsplanene til Norges Bondelag er en blokkering av de fire matmelanleggene i Norge, og en aksjon hvor vi ber medlemmene kjøpe litt ekstra brød for å markere at det slett ikke er sikkert at man finner norske varer i hyllene

Bøndene blokkerer

- Norsk mat er ingen selvfølge, vi vil synliggjøre at det ikke er opplagt at det er mat i butikkene, sier Odd-Einar Hjortnæs.

Bønder i hele Akershus

har i dag gjennomført punktmarkeringer for å vise misnøye med statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Her er noen bilder fra punktaksjonene som er gjennomført i løpet av dagen og linker til presseoppslag.

Bønder i hele Akershus vil mandag markere misnøyen med regjeringens tilbud

Regjeringa satser ikke på norsk matproduksjon! Landbrukets organisasjoner har brutt forhandlingene. - Vi kan ikke ta ansvar når ikke Stortinget blir tatt på alvor.

Pressemelding: Regjeringa tar ikke ansvar for å øke norsk matproduksjon

Landbrukets organisasjoner har brutt jordbruksforhandlingene og avvist regjeringas tilbud. – Bondelaget kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Odd – Einar Hjortnæs, fylkesleder i Akershus Bondelag.

Den store matbløffen

Et nytt blikk på landbruket. Det er liten grunn til å hetse norske bønder. Se i stedet nærmere på dem som tjener milliarder på norsk mat - de store dagligvarekjedene. Jordbruksoppgjøret er i gang. Det høres ulidelig kjedelig ut, men er viktig for hver eneste borger og forbruker. Oppgjøret har ikke bare med bøndenes lommebøker å gjøre, men maten du har på bordet.

Jordbruksoppgjøret: Tilbudet legges frem i dag - onsdag 9. mai

Staten legger fram sitt tilbud til jordbruket onsdag 9. mai. Tidspunkt blir opplyst senere. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag overleverte den 27. april jordbrukets krav i samband med årets jordbruksforhandlingar. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Vil du bli årets Askeladd?

Har du etablert ny næringsvirksomhet på bygda og er under 35 år - så søk!

Tur til Borgeby Fältdagar 2012

Lavenergiprosjektet inviterer til tur til Sverige og Borgeby Feltdager 26. -28. juni. Dette er en fagtur og tillitsvalgte i lokallagene blir prioritert som deltakere.

Asker og Bærum Bondelag har rundet 100 år!

Jubileet ble feiret med stor fest på Sem Gjestegård med ordfører fra Bærum og varaordfører fra Asker tilstede.

Våronntur for lokalpolitikere i Eidsvoll

Eidsvoll Landbruksforening inviterte med seg lokalpolitikerene på våronntur for å se på både nytt kufjøs, jordvernutfordringer, potetdyrking, gårdsbutikk og eggproduksjon.

Akershus kan få nye byer

Statistisk Sentralbyrå forventer at Oslo og Akershus vil få over 400.000 nye innbyggere innen 2040. Hvor skal alle sammen bo? Helt nye byer i Akershus er et forslag.

Her er fylkesnytt for Oslo og Akershus

Bruker du hørselsvern?

Her er nyhetsbrev fra LHMS

Mange lokallag med påskeaktiviteter

Mange av lokallagene har i forbindelse med påskeaksjonen til Norges Bondelag "ingen egg uten høner, ingen mat uten bønder" hatt ulike aktiviteter rettet mot politikere og "folk flest"

Fet jordbruksforening møtte politikerne i kommunen

Budskapet var enkelt: Ikke bygg ned dyrket mark – vi ønsker fortsatt kortreist mat.

God påske

Gjerdrum Bondelag har fått hjelp av barna på kulturskolen til å dekorere påskehilsen langs veien. Dette gir god påskestemning! Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god påske! Kontoret vil være stengt i påskeuken.

Påskefrokost på Gamle Raadhus

Akershus Bondelag inviterte fylkespolitikere og stortingsbenken i Akershus på frokost på Gamle Raadhus restaurant i forbindelse med påskeaksjonen den 27. mars.

Strid om gårdssalg i Asker

Politikerne har gitt grønt lys for at et aksjeselskap skal få kjøpe gården med bygninger og jorder for hele 25 millioner kroner. Det får bøndene til å reagere.

Fagmøte korn på Holstad

Kornutvalget i Akershus- og Østfold Bondelag, fylkesmannen i Østfold og fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte forrige uke til fagmøte korn på Holstad. med over 80 oppmøtte må man si at temaet "suksess med tørking og lagring av eget korn" traff godt. Her finner du presentasjonene fra møtet.

Øko-mat øker salget

Det ble solgt økologisk mat for over en milliard kroner i Norge i fjor. Salget økte med 10 prosent i forhold til året før.

Nannestad og Gjerdrum Bondelag inviterer til vårmøte 29. mars kl. 19.00

Møte finner sted på Kringler gård i Nannestad og dette er et "kick off" møte før våronna

Montèr Eidsvoll inviterer alle medlemmer av bondelaget til arrangement i Skinnstudumpa på Dal i kveld

Her informeres det bl. a. om vår gunstige rabattavtale med Agrol, som nå kan komme deg til gode!

- Det er en gjensidig avhengighet mellom bønder og næringsmiddelindustri.

” 90 % av befolkningen bekrefter i meningsmålinger at de ønsker et norsk landbruk på dagens nivå. Dette er meget stor oppslutning. Men hvorfor gjenspeiles ikke dette i kommentariatet i Oslogryta, riksmediene og i eliten i norsk politikk ?”, spurte en enstemmig gjenvalgt fylkesleder Odd–Einar Hjortnæs og som understreket denne avhengigheten i sin tale til årsmøtet i Akershus Bondelag.

Noen kommer og noen går

Odd-Einar Hjortnæs fra Asker er gjenvalgt til leder i Akershus Bondelag, mens Sigurd Enger fra Nordre Høland er valgt til ny nestleder.

Stå-På pris til Søndre Høland landbrukslag

Akershus Bondelag deler hvert år ut en "stå-på" pris på sitt årsmøte. I år ble den gitt til Søndre Høland Landbrukslag for godt lokallagsarbeid.

Årsmøte i Akershus Bondelag

”Stort behov for investeringsmidler” mener Akershus Bondelag, det er betydelig investeringsetterslep i landbruksnæringa. I sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2012 peker Akershus Bondelag på muligheten for å bruke en fondsordning for å øke investeringstakten. Dette og mer til blir tema på årsmøtet 15. mars.

Fagmøte Korn

Suksess med tørking og lagring av eget korn – hva krever det, og gir det meg mer penger ? Fagmøte 21. mars 2012 kl. 18.00 - 22.00.

NM i havredyrking

Dyrker du havre? Norske bønder inviteres nå til å melde seg på en konkurranse hvor man skal dyrke mest og best mulig havre til lavest mulig pris.

Maten må komme fra norske bønder

Eidsvoll Landbruksforening spurte forrige uke: "Hvor skal maten komme fra?" En - som vanlig - munter og opplagt nestleder Brita Skallerud i Norges Bondelag ga ei grundig redegjøring om regjeringas mål for den nye landbrukspolitikken. Hun la størst vekt på nye muligheter for økt norsk produksjon av bl.a korn til Regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk.

Kurs i ”Halm som biobrensel”

Kurset arrangeres av Energigården, Bioforsk og Skog- og landskap på Choice Quality Hotel Sarpsborg den 11.04.12.

Landbrukskontoret og Bondelagene i Sørum inviterer til medlemsmøte: Vann på avveie

Bedre kontroll på overflatevannet og bedre grøfting kan gi bøndene bedre avlinger.

Jordvern engasjerer

Sterkt engasjement for bedre lovvern av dyrka marka, behovet for lange perspektiver i planarbeidene samt å benytte lavbonitetsområdene til utbygging.

Grunnsteinen for å øke norsk selvforsyning

Skal målsetningene i Stortingsmeldingen om økt matproduksjon nås, må regjeringen sette konkrete mål og delmål for økning av kornproduksjonen I Norge. Kornproduksjonen er grunnsteinen for å øke norsk selvforsyning.

Inn på tunet

I dag presenteres en ny nasjonal strategi for Inn på tunet, samt ny logo og godkjenningsordning.

Bioenergi for folk flest

Lavenergiprosjektet arrangerer boienergidag i Aurskog-Høland 10. mars sammen med KL Biovarme – Kjell Langsrud.

Åpent møte om landbruksmeldinga i Eidsvoll

Regjeringa har lagt fram meldinga om en ny landbrukspolitikk. Stortinget behandler meldinga til våren. En svært aktuell sak for alle politisk interesserte. Innleder er Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag

Kurs i miljøplan.

Akershus Bondelag har fått tilbakemelding på at ikke alle deler av miljøplan er på plass hos alle enten ved gjennomsyn fra KSL-revisorer eller ved kontroll av produksjonstilskuddet. Vi oppfordrer derfor de av våre medlemmer som ikke har alt på plass om å melde seg på et miljøplankurs. Romerike Landbruksrådgiving har 2 kurs å tilby, se

Vellykket landbrukshelg i Akershus

Til tross for et vintervær uten like var det godt oppmøte og god stemning på Landbrukshelga i Akershus 2012.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere