Nettsidene tilhørende Norges Bondelag (www.bondelaget.no) vil holde deg oppdatert utover dagen.