Deltakerne på veg hjem med hver sin kartong lokalproduserte egg. Tommy Wang (H), Trine Fallet Ruud , Egil Rødfoss, Terje Teslo (varaordfører Sp), Toril Altenborn, Anders Klaseie, Rune Storsve (H), Knut A Norbeck, Bjørn E Baadshaug, Einar Madsen, Mette Kjelland Limbodal, Jens Aalborg, Gudbrand Bræk, Marit Sander, Edward Dawes (A)

Anført av en blid og opplagt ordfører, Einar Madsen hadde en del av lokalpolitikerne i Eidsvoll takket ja til å være med på "våronntur i Eidsvoll" med Eidsvoll Landbruksforening. Foreningen stilte med egen "reiseleder" og bussjåfør. Anton Sundby og Jon Harald Løken. Turen var et forsøk på å informere om arealpolitikk og moderne landbruksdrift . Landbruksforeningen ville også vise at en del Eidsvollbønder tør å satse på ei framtid i landbruket. Foreningens leder Bjørn E Baadshaug ønsket velkommen til tur og var sjøl vert for det første gardsbesøket. Interesserte og spørrelystne politikere fikk se moderne produksjon av mjølk på sentralt beliggende Baadshaug gard. Inne i fjøset kunne de betrakte glade økologiske kuer som villig lot seg mjølke av en nyinnkjøpt robot. 40 kuer gir til sammen over 280 tonn med mjølk årlig til forbrukere av økoprodukter over hele østlandet. Bjørn og ektefellen Bjørg har satset over 6 millioner kr på at mjølkeproduksjonen skal være næringsgrunnlag i framtida.

Turen gikk videre til Birgit Aamodt som har investert over 4 millioner kr i produksjon av egg. De mest nærgående av politikerne fikk skimte noen av hønene som hadde vaglet seg for natta seg i det moderne hønsehuset for frittgående høner. Birgit fortalte dem om de moderne "aviarene" som gir hønene ett friere liv og den gode kvaliteten på norske salmonellafrie egg. Et automatisk belte plukker fram eggene og datautstyr hjelper henne å sørge for riktig lys. Slik får hun de de 7500 fjærkledde "medarbeiderne" som har harde arbeidsdager, til å skifte mellom aktivitet og søvn. Mellom tre og fire tonn egg forlater Aamodt med kurs for norske butikker hver eneste uke.

Landbruksforeningens stødige sjåfør tok våre lokale politiske aktivister med forbi ravinelandskap og bakkeplaneringer som er så typisk for kulturlandskapet på Romerike. Ved Eidsvoll Verk stasjon stoppet Sundby bussen for å ta utbyggingsområdet Lundsjordet i øyesyn. Dette området er under regulering og består hovedsakelig av dyrka jord. Foreningen ønsket å forberede politikerne på noen av utfordringene i arbeidet med ny kommuneplan og satte fokus på at matjorda er en uerstattelig ressurs. Reiseleder Sundby krevde at klare grenser må settes i kommuneplanen slik at sammenhengende jordbruksarealer kan drives effektivt i framtida uten konflikter med naboene. Dessuten mente han at parkering heretter må foregå i høyden (P-hus) slik at arealbehovet blir mindre.

Så snudde bussen nesa nordover og Sundby var en humørfylt kilde til  kunnskap om landbruk og bygdehistorie for folkets kårne undervegs. Neste stopp var Sø-Tømte gard - mer kjent som Tømte-Tunet - der Morten Tømte fortalte om vegen fra 50-tallets kufjøs og ca 100 mål jord til dagens drift som omfatter over 1,500 mål med egen og leid jord med potet- og kornproduksjon i tillegg til den velkjente gardsbutikken. Garden står aleine for ca 20 % av potetproduksjonen i Akershus fylke og sysselsetter nå 4,5 årsverk. Han påpekte dessuten viktigheten av at politikerne tok mer hensyn til lokalkunnskap og jordvern og brukte plasseringa av den nye gangvegen på dyrka mark langs Trondheimsvegen som et skrekkens eksempel på det motsatte.

Den innholdsrike reisa i lokalmiljøet blei avsluttet med en lenge etterlengtet matbit på Minne gardskafe. Vertinne Mette Eidsmo Sandholt disket opp med eggemat og havrebrød fra Eidsvoll. Hun har satset på hjemmebakst, overnattingstilbud og servering av hjemmelagd mat for å skape et levebrød på garden som er sterkt berørt av E6-utbygginga. Ektemannen Amund fortalte litt om Eidsvoll Landbruk AS som er en av Norges største planteprodusenter. Selskapet - som er et samarbeid mellom flere bønder - dyrker over 5,000 mål med korn, oljevekster og poteter. Han la vekt på et godt samarbeid og arbeidsfellesskap, men var bekymret for den store risikoen det innebærer å satse så hardt hvis avling eller kvalitet svikter.

Halvor Sjuve fra Feiring Landbruksforening redegjorde litt for landbruket i Feiring og de enorme endringene som har skjedd de siste åra. Storfeholdet er sterkt redusert, men mange driver fortsatt med sau. Eidsvoll er sauekommune nr 1 i Akershus, og er viktig for mange bønder i Feiring. Han var bekymret for at det snart blir uinteressant å høste gras på de minste av de bratte jordene pga økte krav til effektivitet og svak driftsøkonomi. Det er små arealkonflikter mellom landbruk og boligbygging i Feiring og han ønsket at flere ville bosette seg i denne vakre delen av kommunen.

Baadshaug poengterte avslutningsvis overfor politikerne - ved hjelp av gamle bilder - at de to store tettstedene i bygda: Råholt og Sundet, i stor grad er bygd på matjord og håpet gamle feilgrep ikke behøvde å gjentas i framtida. "Ingen veit i dag hva vi trenger om 100 år."

Ordføreren takket for opplegget og forsikret alle om at han både hadde kost seg og lært noe på turen. Han mente de som takket nei til turen burde angre på det. Landbruksforeningens leder avsluttet med å takke de som deltok og lovet nesten sikkert å gjenta tilbudet. Til slutt mottok politikerne en liten overraskelse i form av lokalt produserte egg med et symbolsk Kinderegg i pakningen. "Landbruket gir dere også tre ting på en gang: Trygg mat, Et godt kulturlandskap og Levende bygder" var avslutningshilsenen til kommunens folkevalgte.

(Tekst og foto: Bjørn Baadshaug)

Fornøyde representanter for Eidsvoll Landbruksforening etter avslutningen av møtet på Minne Gårdskafe. Mette Eidsmo Sandholt (innehaver av Minne Gårdskafe), Irene Svendstad (styremedlem), Bjørn E Baadshaug (leder)