Kriteriet for å få tildelingen er å ha direkte eller indirekte bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus. Styret i Akershus Bondelag mener Søndre Høland Landbrukslag gjennom særs stor aktivitet og innsatsvilje blant annet med medlemskvelder, oppmøte på fylkeslagets aktiviteter og egne arrangementer er velfortjente vinnere av prisen 2012.