Norges Bondelag har i sin nye kommunikasjonsstrategi som et av sine mål å samarbeide tettere med samvirkeorganisasjonene. - Da er det jo en god start at dette møtet gjør at vi kan hilse på hverandre for første gang, sa Ranberg. Han gikk gjennom Norges Bondelags kommunikasjonsstrategi, og oppfordret samtidig til at det må tas nye grep for bedre samhandling mellom aktørene som jobber med kommunikasjon innenfor landbruket.

- Smørkrisen har gitt oss mye viktig lærdom sa Lars Galtung i Tine. - Nå må vi greie å ta denne kunnskapen med oss videre. Fra salen ble det oppfordret til å bruke det regionale appratet mye mer, både blant egne medlemmer, men også ut til fylkesbondelagene. Galtung tok dette signalet med seg fra møtet. Han innrømmet at de ikke hadde tatt ut potensialet i organisasjonen og landbruksfamilien i mediehandteringen i vinter.

Møtet ble avholdt på idylliske Århus gård i Skien, som er eid av Telemark Landbruksselskap

Samarbeidsrådet Øst er en organisasjon der Bondelagene rundt Oslofjorden og Samvirkes regionale apparat er medlemmer, med både ansatte og tillitsvalget. De som er med er; Nortrua, Tine, Felleskjøpet Agri, Landkreditt, Telemark Bondelag, Buskerud Bondelag, Vestfold Bondelag, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag.

Samarbeidsrådet skal være et forum for medlemsorganisasjonene hvor landbrukspolitiske utfordringer og samarbeidsoppgaver i regionen drøftes. Samarbeidsrådet arrangerer annet hvert år "Treffpunkt Øst" som er en samling for tillitsvalgte innenfor disse organisasjonene i vår region. På årsplan for 2012 ble man blant annet enige om økt fokus på Unge bønder og også valget 2013. Sekretariatet for Samarbeidsrådet er lagt til Akershus Bondelag.