Nyheter fra Akershus Bondelag

Smaken av lokalmat

Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag inviterer til lansering i Mathallen i Oslo 27. november kl 13. Landbruks- og matministeren vil da offentliggjøre fem filmer om norske matprodusenter på nettsiden www.smakenavlokalmat.no. Ved å delta på mini-seminaret rett etter lanseringen får du treffe bøndene som deltar i filmene, og du får mer informasjon om satsningen på lokalmat.

Jubileumsfeiring i Norsvin Akershus

Norsvin Akershus feiret, litt forsinket, sitt 50 års jubileum i helgen. Fagorganisasjonen er høyest oppegående med fagmøter og politiske innspill så vel som sosiale treff og turer.

Er du valgt inn i valgkomiteen?

Akershus Bondelag inviterer til kurs i valgkomitè-arbeid. Er du valgt inn i valgkomiteen i lokallaget eller fylkeslaget er det lurt å bruke 3 kveldstimer på å få med noen tips på hvordan man kan løse denne oppgaven på en god måte.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

- Vi vil at stipendet skal bidra til å forsterke og utvikle den norske matkulturen gjennom matglede og mathistorie, fra bonde via kokk til forbruker, sier rådgiver Kari Marte Sjøvik i Bondelaget. Bondelagets kokkestipend har en varighet på to år, og er på 100.000 kroner. Pengene skal nyttes i et nært samarbeid med bønder og lokalmatprodusenter. Det skal også bidra til å forsterke og utvikle den norske mat­kulturen gjennom matglede og matstolthet.

Fylkesnytt fra fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Hvam vidergående skole som skal utdanne fremtidens agroingeniører.

Skattekurs for regnskapsførere i Akershus

Nok en gang har regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt blitt kurset i nye regler, skatte- og avgiftsopplegget for 2012 og mye mer.

Fagdag i Hurdal: Sikker håndtering av storfe

Hurdal Bondelag inviterer til fagdag med tema sikker håndtering av storfe. Dette vil foregå på Nordlia gård, nordlisveien 15, Hurdal. Onsdag 7/11 kl. 11.00. Innledere fra landbrukets HMS tjeneste og Nortura.

Familiedag Brann og førstehjelp

Sørum bondelag inviterer til familiedag på Vølneberg skole kl. 11.00. Her vil det bli besøk av brannvesen og røde kors som vil stå for praktiske demonstrasjoner og en innføring i grunnleggende førstehjelp.

Førstehjelp og brann i landbruket

Vestby og Ås landbrukslag inviterer til møte om HMS i landbruket. Korsegården brannstasjon, Drøbaksveien 191, Ås. mandag 5. november 18.00 – 22.00

Fagkveld HMS - Nittedal og Skedsmo

Nittedal og Skedsmo Bondelag arrangerer fagkveld med HMS tema, trygg bruk av traktor og sikkerhet i skogen er tema. Etter fagkvelden blir det en sosial sammenkomst.

Vi oppdaterer medlemslistene for lettere å kunne informere om møter, aktiviteter og eventuell smitte/sykdommer.

I to måneder har vikar Anita Natvik jobbet med å søke opp alle bruksmedlemmene på nett og registrert inn mobilnummer. Neste post på programmet er å få inn så mange e-postadresser som mulig.

Møte om støveksponering og sikrere traktorkjøring

Rælingen landbrukslag arrangerer i kveld møte om støveksponering og sikrere traktorkjøring.

Landbrukshelga 2013

Det blir landbrukshelg i 2013 også! 26. - 27. januar er datoen. Merk den av i kalenderen allerede nå! Her kan du lese mer om landbrukshelga og de planlagte kurstemaene.

Rent vann og økt matproduksjon

Leserinnlegg til lokalavisene fra Akershus Bondelag om rent vann og økt matproduksjon

Dekorerte jorder i Gjerdrum

I 3 uker kan flypassasjerene se dekorerte jorder i Gjerdrum. Se Østlandssendingen fra 11.10.2012, klokken 18.40. Innslaget starter på 10.27

Matjorda skal reddes

Gigantprosjektet med å flytte 350.000 kvadratmeter med åker er en del av enigheten som ble oppnådd under mekling hos fylkesmannen for en måneds tid siden.

Færre bønder i Akershus

Siden i fjor er det 64 bønder som har gitt seg bare i Akershus. Det er den største nedgangen siden 2005, viser tall fra fylkesmannen.

NM i pløying arrangert på Algarheim i Ullensaker i helgen

Teigplog, vendeplog elite og vendeplog standard sto på programmet da 25 deltakere med traktor møttes til NM i pløying.

Invitasjon til avslutning av "Åpent Norsk Havremesterskap 2012"

Invitasjon Tid: 24. oktober 2012 17:00 til 21:30 Sted: Hvam videregående skole, Nes i Akreshus

Regionkontor landbruk, i samarbeid med Markerud Gård inviterer alle interesserte til:

SØKELYS PÅ KULTURLANDSKAPET BRUK OG VERN - HVORFOR, HVORDAN TIRSDAG 16. OKTOBER

Pløye-NM 2012

Norsk Pløying arrangerer NM og Nordisk Junoirmesterskap på Algarheim i Ullensaker nå førstkommende helg. I den forbindelse skal Ullensaker Bygdeungdomslag arrangere "Pløyboyfest" med bankett på lørdag den 06.10. Dette er ment for både pløyere, bygdeungdommer, bygdekvinner, bondelagsmedlemmer.

Høringssvar Regionalt miljøprogram 2013 - 2016

Akershus Bondelag har sendt høringssvar til fylkesmannen om regionalt miljøprogram 2013 - 2016. Hele høringssvaret kan du laste ned her.

Må i fengsel for nødverge

Mens rovviltforkjempere applauderer, raser sauebønder etter ulvedrapsdom.

Konferanse om kulturlandskap og reiseliv 22. nov 2012

Det inviteres til dagkonferanse i Oslo og konferansen er for alle som jobber med kulturlandskap, kulturminner og reiseliv.

Sein kornhøst

Siloleder Per-Erik Fallet ved kornmottaket på Bjørkelangen forteller at det fremdeles er mye korn som skal leveres. Resultatet av den fuktige sommeren gjør seg gjeldende for kornbøndene.

Velkommen til Debatten på Litteraturhuset torsdag 27. september!

NRK Debatten skal i kveld diskutere høyere toll på mat fra utlandet.

Seminar om sprøytemidler i landbruk og mat

Arrangører: Forbrukerrådet, Bioteknologinemnda, Norsk selskap for farmakologi og toksikologi og Polyteknisk forening (PF Millennium og PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler)

Praktisk HMS-kurs (PHMS)

Norsk landbruk er en risikoutsatt arbeidsgruppe i forhold til ulykker, branner og yrkeslidelser. PHMS kurset er et grunnleggende kurs innen HMS, dette er et kurs som skal gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltager.

Matstreif i Oslo til helga

Nå kan du lukte, smake, spise, lære og ikke minst handle med deg lokale kvalitetsprodukter fra hele landet. Årets Matstreif arrangeres fredag 14. og lørdag 15. september på Rådhusplassen i Oslo.

Det ser ikke så bra ut!

Etter flere dårlige år håpet kornbøndene på Romerike at de skulle ta igjen det tapte, men den kalde og våte sommeren fører til nok en kornhøst under normalen.

- Statens vegvesen har seg selv å takke

Statens vegvesen beskylder Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å forsinke prosessen rundt planlegging av ny E18. - Vegvesenet synes å glemme at de selv har medvirket til dette, sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Gaupe tar lam

Bonde May-Lis Ekstrøm Hoel fra Eidsvoll mistet 13 lam.

"Sykle" din egen smoothie!

Det var en av tingele du kunne gjøre på Åpen Gård i Nittedal. Og det var veldig populært å få lov å se at kuene marsjerte inn for å bli melket når de selv ville. Barn og voksne koste seg med dyra, halmhopping, fuglekassesnekring, ridning og alt som kunne gjøres eller fortæres denne dagen. Ca. 1200 fikk opplevelser og minner fra gården

Omsetningsavgiften på korn fjernes

Omsetningsrådet fastsatte på sitt møte mandag omsetningsavgiften for korn til 0 øre per kilo. Det gjelder fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013, melder Statens landbruksforvaltning på sine nettsider. Dermed får bøndene 1,5 øre bedre betalt pre kilo for kornet de produserer i år

Årets kornhøst

Bedre enn i fjor. Dårligere enn normalt. Det er forventningene til årets kornhøst

Seminar med middag 13. september

Matkulturdagen – for deg som ser framover. Som en oppvarming til Matstreif 2012 inviterer Stiftelsen Norsk Matkultur utstillere, produsenter, samarbeidspartnere og alle som jobber i måltidsnæringen til et fagseminar med framtidsperspektiver.

Folk koste seg i sola på Åpen gård i Søndre Høland

Værgudene var på vår side og godt over 800 mennesker brukte store deler av søndagen sammen med oss på Kragtorp-gårdene i Søndre Høland.

Fylkesnytt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Aurskog-Høland som skal løfte Inn på tunet!

Søndag 19. august er det Åpen Gård i Ullensaker

Ung bonde, Lars Halvor Stokstad, vil vise fram landbruket i Ullensaker

Åpen Gård i Eidsvoll fikk godt med besøk

Ca. 2000 besøkende på gården fikk blant annet mulighet til å møte dyra på gården, hoppe i høyet, ri, kjøre gravemaskin og overvære saueklipping. I tillegg ble det arrangert marked, der lokale produsenter og gårdsbutikker solgte sine produkter.

Siste mulighet for å besøke Åpen Gård i 2012

Det er arrangert Åpen Gård i 2 helger allerede, til helgen er det siste frist for i år. Her vil det bli mange aktiviteter for store og små blant annet: Åpen Gård marked m/lokale produsenter og gårdsbutikk, mulig å se i fjøset, gå natursti, hoppe i høyet, ridning og mulig å hilse på mange forskjellige dyr.

Prosjekt aktive lokallag

Akershus Bondelag vil i høst ha fokus på aktive lokallag. Her kan du lese litt om de aktivitetene vi har planlagt.

Fagskoletilbud i driftsledelse og planteprodukjson

Hvam videregående skole holder på å utvikle et fagskoletilbud i driftsledelse og planteproduksjon. Akershus Bondelag har deltatt i prosjektgruppa og stiller seg positive til et slikt tilbud.

Høring: forslag til forskrift om justering av markas grenser

Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om justering av markas grenser. Kommunene har sendt inn 68 forslag til endringer, hvorav departementet mener at 42 av områdene ligger innenfor justeringshjemmelen i loven, og departementet støtter 27 av forslagene til endringer. Her kan du lese Akershus Bondelag sitt høringssvar.

Fylkeskontoret i Akershus feriestengt

Fylkeskontoret vil være ubetjent fra uke 28 - 31. Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Trygve Slagsvold Vedum møter kornbønder i Nes 5. juli.

Landbruks- og matministeren ønsker å komme i gang med arbeidet for å få til økt kornproduksjon i Norge.

Sier JA til tøffe utfordringer

"Jeg tar utfordringen og stiller meg til disposisjon med tanke på å bli stortingspoliltiker samtidig som jeg jobber for en framtid som bonde" sier Kristin Stanger

Hvem eier virkelighets beskrivelsen

2.dag på årsmøtet er Valg 2013 og prioritert arbeidsoppgaver i organisasjonen hovedsak på årsmøtet i Norges Bondelag. Aslak Sira Myhre tidligere politiker, samfunnsdebattant og daglig leder for Litteraturhuset holdt et flammende foredrag om Hva slags samfunn skal Norge ha i fremtiden? Hvor anstendig skal maten vi skal spise være produsert under?

Årsmøteutsendinger fra Akershus

Fellesbilde av Akershusinger på bondetinget finner du her

Åpne opp øynene deres for at verden og Norge trenger mer mat for framtida

Under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag gav Fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs uttrykk for at han delte landbruksministerens bekymring knyttet til kunnskap om grunnlaget og ordningene i landbruket både blant landbrukets aktører og synsere, debattanter og politikere. Enkle innganger og poenger preger ofte liberalister og motstanderne av Norsk landbruk. Kunnskap om biologi og matprodukjson blant samfunnselite, politikere og beslutningstagere synes å være liten. Det gir store utfordringer i det å skape en konstruktiv og framtidsretta debatt om behov og veien framover

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere