Søndre Follo Brannvesen vil ta for seg de hyppigste brannårsakene og de vanligste skadene i landbruket, samt gjennomføre et gjenopplivingskurs.