Vi oppfordrer dere til å møte opp å se på pløyingskonkurransen og på festen.

Pløye--NM

Invitasjon fest