Invitasjon

Tid: 24. oktober 2012 17:00 til 21:30

Sted: Hvam videregående skole, Nes i Akreshus

 

Fra 17.00 Vilt-middag med en smak av årets havreøl
18:15 Presentasjon av prosjekt «Kvalitet til bygg og havre» eller «Polysakkarider i bygg og havre - tilpassing av produksjonen til mat og til fôr» – forsker Ann Katrin Holtekjølen, Nofima
18:45 Vellykkede strategier i årets havredyrking – Jan Stabbetorp, daglig leder i Romerike Landbruksrådgiving
19:05 Presentasjon av resultater og vinnerlaget fra Åpent Norsk Havremesterskap 2012 samt overrekkelse av premie på kr 45 000,- – Ingvar Hage, direktør ved Bioforsk Apelsvoll og styreleder i Norsk Havreforening
19:25 Pause
19:40 Status for årets havre til fôr og mat – kornsjef Hans Stokke i Felleskjøpet Agri og Glenn Snellingen, Fiskå Mølle
20:10 Forhold ved verdens produksjon og forbruk av korn og konsekvenser for norsk landbruk – Lars Fredrik Stuve, adm.dir i Norske Felleskjøp
20:30 Årets nye havreoppskrifter – Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for Brød og korn
20:50 Erfaringer med markedsføring av nylig EU-godkjent helsepåstand om havre - Presentasjon av årets havreprodukter – utdeling av prøveprodukter – ved Lantmännen/AXA, Norgesmøllene og andre medlemmer i Norsk Havreforening

OBS: Påmelding på Facebook eller til Norsk Havreforening innen 18.10.2012

 

Sponsorer
Felleskjøpet Agri – Levende opptatt av det
Fiskå Mølle – Størst på mathavre
Lantmannen Cerealia – Størst på havregryn
Yara Norge as – Gjødsel til norsk landbruk
Strand Unikorn – Siden 1843
Graminor - Har ansvar for all foredling av jord- og hagebruksvekster i Norge
Norgesfôr – Bondens trygge valg
Østfoldkorn – Stiftet av bønder i Østfold
Eurofins - Norges største leverandør av analyser for landbruket

Norsk Landbruksrådgiving