Landbrukshelga

2013

møteplass for bygdefolk!

 

Hurdalsjøen hotell, 26. – 27. januar 2013

Landbrukshelga i Akershus har blitt en suksess med stor deltakelse fra hele fylket. Vi inviterer deg derfor til ny Landbrukshelg i 2013. Landbrukshelga er sammensatt av flere kurs. Om lørdagskvelden er det festmiddag og rom for gode samtaler. Det blir en noe komprimert helg. Vi starter senere på lørdag og avslutter til lunch på søndag.

Kursmenyen består av hele 10 kurs over et vidt spekter. Vi krever imidlertid minimum 10 deltakere for gjennomføring av enkeltkurs.

Du melder deg på et av kursene som blir tilbudt nedenfor. Kursene er fradragsberettiget. Ta gjerne med familie og venner.

For mer informasjon: 

Hvam Agroutvikling tlf. 63 91 21 57 eller epost: agroutvikling@hvam.vgs.no
Fullstendig kursprogram legges ut på www.agroutvikling.no i løpet av uke 44
Påmelding innen 07.januar 2013 til www.agroutvikling.no, eventuelt pr. tlf. 63 91 21 57
Kurspris: kr. 2.400 pr. pers. (prisen inkluderer, materiell, servering, festmiddag og overnatting).
Kurspris uten overnatting: kr. 2000 pr. pers.

 Kurstema 1 – Eierskifte

Målgruppe: De som skal overdra gården til neste generasjon, og de som skal overta gården.
Formål: Kurset skal gi begge generasjoner kunnskap om økonomisk, juridisk og skattemessige disponeringer ved eierskifte.
Innhold: Eierskifte, økonomistyring, livet etter overdragelsen, rådgiving i landbruket, politikk m.m.
Arrangør: Akershus Bondelag

 Kurstema 2 – Unge bønder

Målgruppe: Unge bønder som skal overta eller allerede har overtatt gården. Her møter du mange andre unge gårdbrukere samtidig som du får ny kunnskap.

Formål: Gi den unge bonden utvidet fagkunnskap, nettverk og motivasjon.

Innhold: Grunneiers rettigheter, fremtiden i norsk landbruk, tilskuddsordninger, nytenking og næringsutvikling, HMS, økonomistyring, ung bonde, landbrukssamvirke m.m.

Arrangør: Akershus Bondelag

Merk! Medlemmer i Akershus Bondelag, under 35 år som ikke tidligere har deltatt på kurset får kurs m/opphold gratis.

Kurstema 3 – Landbrukspolitikk

Målgruppe: Styremedlemmer i bondelag og landbrukssamvirke lokalt og regionalt, andre interesserte.
Formål: Gi deltakerne et innblikk og grunnleggende forståelse av norsk landbrukspolitikk.
Innhold: Generell landbrukspolitikk, Norsk landbrukspolitikk, ”den norske modellen”, jordbruksforhandlingene, WTO, målpris og markedsregulering, tilskudd i landbruket m.m.
Arrangør: Akershus Bondelag

Kurstema 4 – Sauehold

Målgruppe: Kurset er åpent for alle som er interessert i å lære mer om sau.
Formål: Gi praktisk kunnskap du kan ta med deg hjem og benytte for å forbedre egen besetning eller bruke som en innføring hvis du vurderer å begynne med sau.
Innhold: Foring, avl og helse. I tillegg vil temaet økonomi gå som en rød tråd gjennom hele kurset.
Arrangør: Akershus sau og geit

Kurstema 5 – Lønnsomhet i mjølke- og kjøttproduksjon

Målgruppe: Mjølke- og kjøttprodusenter og eventuelle nyetablerere
Formål: Styrke lønnsomheten i mjølke- og kjøttproduksjon
Innhold:.Hva lønner seg, eksisterende husdyrrom eller nybygg? Økonomi i mjølke- og ammekuproduksjon, Sånn gjør jeg det ved beiting, Sånn gjør jeg det ved grovforproduksjon, Prisdannelse storfekjøtt.
Arrangør: Nortura og Tine

Kurstema 6 – Lavenergi og klimaregnskap i landbruket

Målgruppe: Bønder og andre som er interessert i å lære om energisparing og klimatilpasset landbruk.
Formål: Deltakerne på kurset skal lære om effektiv energibruk og klimatiltak i landbruket.
Innhold: Energibruk i landbruket, alternative energiformer, hvordan drive energieffektivt, klimatiltak, driftsmetoder for tilpasning til et endret klima.
Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving og Agro Utvikling v/Lavenergiprosjektet

 Kurstema 7 – Bonden som bedriftsleder

Målgruppe: Kurset passer for alle bønder som ønsker å bli en bedre bedriftsleder og få et bedre resultat på gårdsdrifta.
Formål: Få fokus på bedriftslederoppgavene som bonde.
Innhold: Bedriftslederen, skatteregnskap og min økonomiske situasjon, økonomistyring.
Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving

 Kurstema 8 – Autorisasjonskurs Plantevern - Fornyingskurs

Målgruppe: Spesielt beregnet for de som driver planteproduksjon i landbruket og som har tatt autorisasjonskurs tidligere.
Formål: Fornye sertifikatet for kjøp og bruk av plantevernmidler.
Innhold: Integrert plantevern, regelverk og etikette, helse og miljø.
Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving

 Kurstema 9 – Eldre bygninger i landbruket – søknad om tilskudd

Målgruppe: Eiere av eldre landbruksbygninger og andre interesserte.
Formål: Skape interesse og motivere eiere til å ta vare på og utnytte eldre bygninger rundt om på gårdene.
Innhold:.Søknadsworkshop! Har du en eldre landbruksbygning (eks. låve, hovedhus, seter) du vil sette i stand? Hvilke tilskuddsmuligheter finnes, hvordan søker du dit og hva vektlegges? Ta med bilder og søknadspapirer og kom! Kurset omhandler også riktig restaurering av eldre bygninger og ny bruk av eldre hus.
Arrangør: Hvam Agroutvikling

 Kurstema 10 – Økt lønnsomhet i egen virksomhet

Målgruppe: De som gjennom noen år har levert produkter innenfor nye næringer i landbruket, som Inn på tunet, reiseliv og opplevelser, og som nå ønsker å sette fokus på økt lønnsomhet.
Formål: Kunne analysere egne regnskapsresultater og vurdere hvilke tiltak som bør settes inn for å oppnå økt lønnsomhet.
Innhold:.Regnskaps- og budsjettforståelse, praktisk bruk av økonomiske styringsverktøy for egen bedrift. Tilbud om 3 timer oppfølgende samtale i etterkant av kurset.
Arrangør: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hvam Agroutvikling