Bakre rekke f.v Anders Norlund, Jens Thori Kogstad, Jens-Kristian Waaler, Jon Arild Huseby, Jan Stabbetorp, Svein Stubberud, Toril Wikesland fremste rekke f.v Jorid Holmsen, Eli Berven, Odd-Einar Hjortnæs, Ann-Kristin Knudsen, Harald Milli, Stina Mehus, Sigurd Enger