Akershus Bondelag mener RMP tiltakene må spisses i større grad. Tiltakene må gjøres til rett tid og på rett sted for å få en kostnadseffektiv bruk av RMP midler.

Akershus Bondelag mener:

- Areal i erosjonsrisikoklasse 1 (med unntak av buffersoner, dråg og flomutsatt areal) trenger ikke omfattes av RMP programmet. Eller av miljøkrav i vannområdene (60/40 regelen)  

-  Det må lages konkrete planer for det enkelte gårdsbruk, ikke generelle planer for erosjonsrisikoklasser eller store områder.

- Fylkesmannen foreslår å endre miljøkravene i vannområder som i dag har krav om 60/40 til 80/20 hvor man frigjør hele erosjonsrisikoklasse 1. Akershus Bondelag vurderer dette slik at det i alle områder totalt vil føre til et større båndlagt areal enn dagens alternativ og støtter ikke dette forslaget. Vi mener derimot at man i disse områdene bør frigi erosjonsklasse 1 og at man kan opprettholde 60/40 % regelen på arealer i erosjonsrisikoklasse 2+3+4.   

Les hele høringssvaret fra Akershus Bondelag her