Hele dagen er avsatt til møter før kvelden avsluttes med samling for lokallagsstyrene hvor 2. nestleder i NB, Brita Skalleurd vil informere fra vårens jordbruksforhandlinger og brudd.

Programmet for kvelden