Høringssvar fra Akershus Bondelag:

 

Høring - fagskole innen driftsledelse og planteproduksjon

Akershus Bondelag er positive til utviklingen av en fagskole innen driftledelse og planteproduksjon og har også deltatt i utforming av studieopplegget. Vi ser at det mangler en utdanning med dette tema innen fagskoletilbudet i dag. Her i Østlandsområdet drives mange av gårdene på deltid, og bonden har ofte lang utdannelse og full stilling i et annet yrke, de fleste av disse har liten eller ingen relevant landbrukskompetanse. Det er derfor ekstra viktig at det settes fokus på driftsledelse og god agronomi i planteproduksjon. Vi mener det er viktig at fremtidens produsenter har mulighet til å få kompetanse i planteproduksjon og økonomi gjennom et fagskoletilbud innenfor dette tema.