Bondelaget jobber med så mangt......

De senere årene har Akershus Bondelag opplevd en stadig økende etterspørsel fra andre regnskapskontorer om å få delta på Bondelagets skattekurs for regnskapsførere. Kanskje ikke uten grunn heller, for Bondelaget har dyktige folk som setter seg godt inn i sine arbeidsfelt og som gjør en utmerket jobb med å kurse ansatte på regnskapskontorene rundt omkring i landet - slik at disse igjen står best mulig rustet til å hjelpe landets bønder med selvangivelser, skattespørsmål, ligningsverdier, gårdsoverdragelser etc. I tillegg bruker Norges Bondelags avdeling for Regnskap, Juridisk Service (RJS)  betydelig tid på å påvirke lovgivende myndigheter i saker som er av særs viktighet for bønder. Også kalt lobbying - på godt norsk....  

 Eksklusivt for noen - gavner mange:

Skattekursene er et eksklusivt tilbud til de regnskapskontorene som har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Bondelaget, og som betaler inn egen kontingent ut ifra hvor mange landbruksregnskap de fører. RJS-avdelingen i Bondelaget har utstrakt og bred kontakt med regnskapsførerne gjennom året og kontakten går begge veier. Hvis man skal se ting litt i perspektiv - og det skal man kanskje - så er det faktisk et gode for bondelagsmedlemmene hvis de er så fornuftige å bruke regnskapsførere fra et av våre samarbeidene kontorer.  Samarbeidet er et kvalitetsstempel og sikrer medlemmene våre langt på vei den beste rådgivningstjenesten innenfor økonomi som bonden har behov for.

Har du forresten sjekket at din regnskapsfører er med på Bondelaget?